Pokud se Vám v galerii zalíbily naše hodiny Oko času, povím Vám o nich pár slov. Sestrojil jsem je jako svoji závěrečnou práci při studiu na uměleckého kováře a součástí byl i postup jejich výroby, který Vám zde, i s fotodokumentací, předkládám. Měli byste podle něj být schopni si hodiny sestrojit. Zajímá-li Vás téma hodin obecně, doporučuji si přečíst článek O hodinách na těchto stránkách.

O hodinách:

Při zpracování jsem se snažil propojit sakrální motiv kříže se symbolickým znázorněním slunce, které bylo prvním jevem, jež ztvárňoval plynutí času. Ciferník také zpodobňuje oko, které se dá interpretovat buď jako oko boží, nebo vševidoucí oko vesmíru, který řídí čas. Zároveň jsem chtěl udržet celistvý vzhled a decentní zdobení. Inspiraci jsem čerpal z internetu, z okolního světa a doplnil vlastní fantazií.

Mým záměrem bylo vytvořit něco, co lahodí oku a zároveň je funkční a užitečné. Vzhledem k tomu, že otec sbírá hodiny všeho druhu, mám k nim také vztah. Původní návrh byly jednoduché, kulaté hodiny v oválném rámu s nožičkami. Postupně přibývaly ozdobné prvky, jako rýhování a pokování povrchů a abych trochu rozbil přímé linie, použil jsem na rám torzování a změnil tvar z oválného do vejcovitého. V zájmu stability jsem nakonec nožičky vyměnil za diskovitý podstavec. Do díla jsem chtěl vnést také symboliku, proto je použit symbol kříže, oka a slunce. Slunce znázorňuje tombakový ciferník s paprsky a čočku oka menší ciferník z ocelového plechu. Nesnažil jsem se napodobovat žádné jiné hodiny, ani umělecký styl, ale mým cílem byla originalita.

Výroba :

Dejte si na čas a buďte pečliví, promítne se to na výsledné podobě díla. Pokud byste při výrobě narazili na nějaké těžkosti, neváhejte nás kontaktovat – pokusíme se Vám poradit.

Technologický postup výroby :

Zhotovení rámu

 • Příprava materiálu – ocel, hranol 14x14x1100 mm
 • Naměření pro nařezání pěti kusů – 2 ks 300 mm, 2 ks 200 mm, 1 ks 100 mm
 • Nařezání – pásová pila
 • Osazení čtyř základních dílů z obou stran – výheň, kladivo, kovadlina
 • Napěchování a osazení pátého dílu – výheň, kladivo, kovadlina
 • Úprava všech dílů na brusce a pilováním – kotoučová bruska, pilníky  Provrtání spodního středového dílu – stojanová vrtačka, vrták průměr 10 mm
 • Narýhování všech částí rámu ze všech čtyř stran hranolu, za tepla – sekáč
 • Navaření spodního středového dílu ke dvěma kratším částem základny – svářečka CO2
 • Broušení a pilování svařených spojů – kotoučová bruska, pilníky
 • Naměření míst pro torzování – delší po 80, 150 a 200 mm a stejně tak svařená část, měřeno na obě strany od středu. Tím vzniknou na každém rameni tři torzy, dva po půlotočce a prostřední celá otočka
 • Torzování všech částí rámu – autogen, vratidlo
 • Ohnutí všech částí rámu do tvaru oválu, za tepla – dřevěný špalek, dřevěná palice (pro zabránění poškození torzování)
 • Navrtání všech částí rámu v místě osazení – vrták průměr 5 mm

Zhotovení podstavce

 • Výběr materiálu – ocel, plech 2 mm
 • Narýsování kruhu – průměr 260 mm, kružítko
 • Vyznačení středu – důlčík
 • Vyříznutí kruhu – plazmový hořák
 • Začištění okrajů – kotoučová bruska, pilníky
 • Potepání vrchní strany podstavce, za tepla – tepací kladivo
 • Vytepání podstavce do mírně miskovitého tvaru – tepací kladivo, dřevěný špalek
 • Provrtání středu podstavce – stojanová vrtačka, vrták průměr 10 mm
 • Výběr materiálu – ocel, tyč průměr 48 mm
 • Naměření – 20 mm
 • Uříznutí – pásová pila
 • Napěchování materiálu, zmenšení délky na 15 mm a zvětšení průměru na 55 mm – výheň, kladivo, kovadlina
 • Narýhování obvodu, za tepla – sekáč
 • Zvýraznění rýhy – úhlová bruska
 • Potepání vrchní části, za tepla – tepací kladivo
 • Provrtání – stojanová vrtačka, vrták průměr 10 mm
 • Začištění všech dílů pilováním – pilníky
 • Vyleštění drátěným kartáčem na úhlové brusce

Zhotovení ciferníku

 • Výběr materiálu – tombak, 1 mm
 • Narýsování kruhu a vyznačení středu – průměr 190 mm, kružítko, důlčík
 • Vyříznutí kruhu – kovotlačitelský soustruh
 • Potepání vrchní strany kruhu, za studena – tepací kladivo
 • Vytepání do mírně miskovitého tvaru, za studena – tepací kladivo
 • Provrtání středu – stojanová vrtačka, vrták průměr 5 mm
 • Výběr materiálu – ocel, plech 1 mm
 • Narýsování kruhu – průměr 105 mm, kružítko
 • Vyznačení středu – důlčík
 • Vyříznutí kruhu – plazmový hořák
 • Potepání vrchní strany kruhu, za tepla – tepací kladivo
 • Vytepání do mírně miskovitého tvaru, za tepla – tepací kladivo
 • Začištění okrajů – pilníky
 • Provrtání středu – stojanová vrtačka, vrták průměr 5 mm
 • Narýsování kruhu – průměr 90 mm
 • Ozdobné důlkování po obvodu kruhu – důlčík
 • Výběr materiálu – ocel, plech 2 mm
 • Narýsování čtyř větších paprsků – rozměry 10 mm u paty a 30 mm na konci, délka 1 x 175 mm, 2 x 95 mm a 1 x 160 mm
 • Narýsování osmi menších paprsků – rozměry 10 mm u paty a 20 mm na konci, délka 70 mm
 • Vyříznutí dílů do požadovaného tvaru – plazmový hořák
 • Začištění – kotoučová bruska, pilníky
 • Vyleštění dílů drátěným kartáčem na úhlové brusce
 • Naměření pro vrtání paprsků i dílů ciferníku
 • Vyvrtání děr pro nýty – stojanová vrtačka, vrták průměr 3 mm a 5 mm
 • Nýtování za studena – nýty průměr 3 mm
 • Výběr materiálu pro zadní kryt – ocel, plech 2 mm
 • Narýsování kruhu – průměr 190 mm, kružítko
 • Vyříznutí kruhu – plazmový hořák
 • Začištění okrajů – kotoučová bruska, pilníky
 • Vyříznutí kruhového otvoru – průměr 60 mm, plazmový hořák
 • Začištění okrajů – kotoučová bruska, pilníky
 • Vytepání do miskovitého tvaru, za tepla – tepací kladivo
 • Vyleštění drátěným kartáčem na úhlové brusce
 • Vyvrtání dírky – stojanová vrtačka, vrták průměr 3 mm
 • Narýsování čtvercového otvoru 60 x 60 mm
 • Vyříznutí otvoru – úhlová bruska
 • Začištění – pilníky
 • Naměření a narýsování kroužku – ocel, plech 1 mm, průměr 70 mm
 • Vyříznutí – plazmový hořák
 • Začištění okrajů – kotoučová bruska, pilníky
 • Vytepání do mírně miskovitého tvaru, za tepla – tepací kladivo
 • Vyvrtání dírky – stojanová vrtačka, vrták průměr 3 mm

Zhotovení ručiček

 • Výběr materiálu – ocel, plech 0,6 mm
 • Narýsování tvaru
 • Vystřižení přibližného tvaru – nůžky na plech
 • Doformování tvaru – jehlové pilníky
 • Vyvrtání dírky – vrták průměr 3 a 2 mm
 • Vyleštění – brusné papíry
 • Navoskování

Sestavení součástí

 • Vložení hodinového strojku – chemopren
 • Snýtování všech dílů těla hodin, za studena – paprsky a zadní kryt nýty průměr 3 mm
 • Připevnění těla hodin k rámu pomocí čtyř dlouhých paprsků – nýty průměr 5 mm
 • Připevnění podstavce – šroub s maticí 10 mm
 • Nasazení ručiček

Povrchová úprava

 • Vyleštění drátěným kartáčem na úhlové brusce a brusnými papíry
 • Natření výrobku roztokem benzínu s včelím voskem
 • Rozleštění vrstvy vosku hadrem

Výtvarný návrh :

Ke každému dílu je dobré si nakreslit výtvarný návrh (a rovnou přemýšlet, co a jak v reálu udělat) a jeho podoby se potom držet.

Fotodokumentace k postupu výroby :

Obrázky nejsou krok za krokem a zdaleka ne všechny – jsou tu pro upřesnění představy.

Technické výkresy :

Omlouvám se za sníženou kvalitu technických výkresů – jiné se, bohužel, nedochovaly.

Zpět na hodiny Oko času v Galerii.

Close Menu