V současné době se pilování používá při hrubších pracích na úpravách a opravách strojních součástí, odlitků, svarů, srážení hran a dokončovacích pracích na předmětech obráběných na strojích.

Volba pilníku

Při volbě pilníku se řídíme:

 • tvarem obráběné plochy a obrysy výrobku
 • velikostí obráběné plochy
 • množstvím materiálu, které se má odebrat
 • vlastnostmi materiálu
 • podle přesnosti a předepsané drsnosti povrchu na výkrese

Druhy pilníků:

 • těžký obdélníkový
 • lehký obdélníkový
 • uběrací obdélníkový zúžený
 • trojúhelníkový pily
 • úsečový
 • nožovitý
 • trojúhelníkový
 • mečovitý
 • čtvercový
 • jazýčkový
 • kruhový
 • trojúhelníkový

Udržování pilníku

Pilníky se ukládají, popř. odkládají jak do skříněk na nářadí, tak i na pracovním stole na zvláštní místo, a to vedle sebe. Na pracovním stole leží po pravé straně svěráku, odděleně od ostatních nástrojů. Musíme dbát na to, aby nedošlo ke spadnutí pilníku na zem a jeho přeražení. Zanesené zuby pilníku třískami čistíme ocelovým kartáčem (ve směru seku) nebo mosazným plechem. Mastnotu na pilníku odstraníme odmašťovačem

Držení pilníku

Při základním držení pilníku bereme rukojeť do dlaně pravé ruky, přičemž palec nahoře. Levá ruka se přikládá napříč pilníku na jeho konec, prsty jsou přiloženy k čelu pilníku. Při práci se malými a tvarovými pilníky mění se držení levé ruky, pilník se drží mezi palcem a ukazováčkem. Držení pilníku je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Závisí na něm jakost a přesnost pilovaných ploch.

Postoj při pilování

Ke svěráku se postavíme bokem těla, rozkročeni, s levou nohou posunutou vpřed. Při pilování je levá noha uvolněna, pravá natažena. Při práci pohybujeme celým tělem.

Práce s pilníkem

Pilníkem pohybujeme oběma rukama, stejnosměrně vpřed a zpět celou jeho délkou. Při pohybu vpřed pilníkem přitlačujeme a má mít přímočarý pohyb, při pohybu zpět se pilník odlehčuje (aby se neotupoval) a při pilování větších ploch se současně posouvá stranou o svou šířku. Správné držení pilníku a rozdělení tlaků na konec pilníku a na rukojeť je základ zručnosti při pilování. Nejčastější závada vznikající nesprávným držením pilníku je kolébání pilníkem. Místo rovinné plochy tím opisujeme vypouklý a nepřesný povrch. Důležité při pilování je, aby rytmus pohybů byl pravidelný a přiměřeně rychlý. Nedochází tak k nežádoucí únavě pracovníka.

Kontrola rovinnosti

Rovinnost pilované plochy kontrolujeme hlavně úhelníky a pravítky. Kontrolovaný dílec vyjmeme ze svěráku a kontroluje proti světlu. Při kontrole plochy úhelníkem používáme delšího ramene, které klademe podél, napříč i úhlopříčně tak, aby úhelník dosedl celou šířkou. Šikmé nastavení úhelníku je chybné, neboť zkresluje průsvit.

Pilování ploch svírajících úhel

Máme-li dvě plochy, které spolu svírají určitý úhel, obrobíme nejprve jednu z těchto ploch a druhou této ploše za stálého měření úhelníkem nebo šablonou přizpůsobujeme (obr.8).

Pilování válcových a zaoblených ploch

Pilované obrobky upínáme buď přímo do čelistí svěráku, nebo do prizmatických vložek. Při pilování vnějších válcových ploch postupujeme v závislosti na tvaru pilované plochy. K pilování vnitřních válcových ploch a zaoblení se používají pilníky kruhové nebo půlkruhové a obráběný tvar pilujeme podle orýsování.

Pilování slícovaných ploch

Při slícování přizpůsobujeme tvar a rozměry dotýkajících se součástí tak, aby se sousední plochy dotýkaly v co největším počtu bodů. Slícování je velmi náročné na přesnost, cit, trpělivost a zkušenosti pracovníka. Úzké plochy slícováváme nejčastěji na tzv. průsvit. Tvarové plochy plechových součástí slícováváme nejčastěji pomocí přesné šablony.

 

Bezpečnost práce při pilování

 • rukojeť pilníku musí být pevně nasazena a nesmí být poškozena. Pilníkem bez rukojeti nesmíme pracovat.
 • při pilování nesmí rukojeť narážet na výrobek. Opakovanými nárazy se může rukojeť uvolnit a stopkou poranit ruce pracovníka.
 • materiál (obrobek) musí být řádně upnut ve svěráku.
 • vzniklé piliny odstraňujeme štětcem, smetáčkem, hadrou, apod. Nikdy piliny nesfoukáváme (poranění oka), neodstraňujeme rukou (pořezání).
 • dodržovat pořádek na pracovišti.
Schéma pilníku
Pilníky různé hrubosti
Close Menu