Řezání kovů je dělení materiálu ubíráním malých třísek mnohozubým nástrojem – pilkou.

Provádí se:

  • ručně – ruční rámovou pilkou
  • strojně – strojní rámovou, kotoučovou nebo pásovou pilou.

Pilové listy se používají v rámových pilách při ručním i strojním řezání. Při strojním řezání na pásových pilách se používá pilového pásu, jehož konce jsou natvrdo spájeny a tvoří tak uzavřený pás. Při práci na kotoučových pilách se používají pilové kotouče celistvé nebo se vsazovanými segmenty u větších průměrů. U pásové a kotoučové pily je řezání ekonomičtější s vyšší produktivitou. Hustota ozubeného pilového listu se udává počtem zubů na délku 1 anglického palce (1“ = 25,4 mm). Na měkké materiály se používají s hrubým ozubením 14 až 16 zubů na 1“. Na tvrdé materiály s jemným ozubením 25 – 32 zubů. Pilové listy jsou jednostranné nebo oboustranné. Upínáme je do rámu tak, aby špičky zubů směřovaly směrem od rukojeti (tj. ve směru řezání). Pilový list musí být správně napnut.

Upínání obrobků při řezání

Obrobky upínáme do čelisti svěráků tak, aby místo řezu co nejméně vyčnívalo. Při větším vyložení by materiál při řezání příliš pružil.

Postup práce při ručním řezání

Místo řezu si orýsujeme a předznačíme tříhranným pilníkem. Zpočátku řežeme s pilkou skloněnou dopředu 5 – 10°, aby se snadněji zařízla a získala vedení. Teprve pak pilku vyrovnáme do vodorovné polohy a řežeme dlouhými zdvihy rychlostí asi 30 – 50 zdvihů za minutu. V případě, že se materiál bude dále opracovávat, řežeme s přídavkem do 1 mm. Nedostačuje-li hloubka rámu pilky při řezání, můžeme pilový list otočit o 90°, což využíváme při řezání dlouhých řezů.

Řezání tenkostěnných trubek

Při řezání tenkostěnných trubek neřežeme trubku najednou, ale prořízneme přibližně do hloubky rovné trojnásobku tloušťky stěny trubky. Následně trubku pootočíme a pokračujeme v řezání a pootáčení, až se drážky setkají. Řežeme pilovými listy s jemnými zuby.

Pilka na železo
Pásová pila
Close Menu