Vítejte ve studovně

Motto našeho webu zní – „vše o kovářství na jednom místě“.

Zde se nachází informace, jakkoli se týkající kovářského řemesla – přímo, nebo jen okrajově – roztříděné do kategorií.

 Pokud by Vám zde nějaké téma výrazně chybělo, nebo jste narazili na chybu, kontaktujte nás, prosím, na naší emailovou adresu (Kontakt), nebo přímo do Návštěvní Knihy.

Zdroj informací: Tyto informace sbíráme již delší dobu porůznu na vševědoucím internetu, z literatury a něco málo z vlastních hlav. Omlouváme se, že mnohdy chybí zdroj.

Jak jistě všichni dobře víme, bezpečnost je při práci extrémně důležitá – pokud nechcete, aby Vám kamarádi začali říkat Devítiprsťák Jack, nebo Jednoočko. Většinou stačí selský rozum, ale není na škodu zopakovat si pár zásad. Tady jsou:

Vzhledem k tomu, že kovářské řemeslo provází lidstvo již dlouhou dobu, prosáklo do mýtů, pověr, povídek a samozřejmě do umění, jako je malířství, sochařství a další. Tyto fragmenty bychom chtěli shromažďovat zde, v této rubrice. Budeme neskonale vděčni za jakýkoli tento „fragment“, který nám zašlete na kontaktní emailovou adresu (viz. Kontakt), abychom shromáždili co nejvíce těchto informací na jednom místě.

Kovářství je prastaré řemeslo, provázející lidstvo již dlouhou dobu. Nabízíme Vám zde “výcuc” z historie tohoto krásného řemesla – je velmi stručný, ale dá se podle něj zformovat určitá představa o tématu. Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si oddíl „Literatura“ na těchto stránkách – nachází se tam seznam literatury vydané v českém jazyce (a některé i AJ), ze kterých (pokud se Vám je podaří sehnat) se můžete dozvědět spoustu podrobností, které zde neuvádíme.

Každý kovář by měl znát určité věci, které ho dělí od běžného kmána. Chtěli bychom zde shromáždit informace, které pomůžou začínajícím kovářům. U některých témat se Vám možná bude zdát, že Vás podceňujeme – není tomu tak, chceme jen přiblížit kovářské řemeslo i těm, kteří o něm nemají vůbec žádný obraz. Proto zdůrazňujeme, že zde jsou pouze ty největší základy.

Zde naleznete postupy výroby – popisy, fotopostupy a odkazy. Tyto postupy jsou shromážděny ze všemožných zdrojů –  budeme rádi, pokud také přispějete nějakým, nebo případně třeba i zajímavým odkazem – patří sem vše, co se týká kovářského řemesla a jeho odvětví.

V podkroví naleznete vše, co se nevešlo jinam a také vše, co se kovářství týká jen nepřímo, nebo vůbec. Mohou to být zajímavé články, či pojednání, reportáže, nebo třeba i recept na kovářkou baštu. Patří sem i vše z jiných řemeslných odvětví – práce s kůží, dřevem, sklem atd.

Zde naleznete seznam literatury, kterou rozhodně doporučujeme pročíst, pokud se zajímáte o kovářské řemeslo a zpracování kovů. Budeme moc vděční, pokud nějakou knížku znáte a v seznamu není, když si uděláte chvilku času a na kontaktní email (viz. Kontakt) nám název knížky a autora zašlete, ať můžeme doplňovat seznam o další krásné a zajímavé tituly. Spoustu informací o kovářství také naleznete na wikipedii – pokud jste tak ještě neučinili, neváhejte.

České (a do češtiny přeložené)

 • FROLEC, Ivo. Kovářství. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 152 s., [8] s. barev. obr. příl. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0611-3.
 • DRASTÍK, František. Kovářství: zákl. učivo pro výcvik kovářů v praxi a pomůcka k odb. školení dorostu: určeno pro dělníky, učně a studenty. 1. vyd. Praha: SNTL, 1960. 99, [1] s. Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty; sv. 23.
 • DRASTÍK, František. Volné ruční kování: učeb. text pro 1. roč. – kovář, předmět technologie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1967. 106, [1] s. Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty; sv. 127.
 • PLEINER, Radomír. Staré evropské kovářství: stav metalografického výzkumu = Alteuropäisches Schmiedehandwerk: Stand der metallkundlichen Forschung. Vyd. 1. Praha: Československá akademie věd, 1962. 331 s., lxvi s. obr. příl. ČSAV. Archeologické studie; sv. 1.
 • KOLÁŘ, Jiří. Základy uměleckého kovářství. Ostrava: JKM, 2016. 92 stran. ISBN 97880-260-9582-8.
 • VONDRUŠKA, Šimon; RÉVAY, Pavel. Umělecké kovářství. 1. Grada, 2010, 214 stran ISBN 978-80-247-3273-2
 • MUDRA, Miroslav. Platnéřství, výroba zbroje. Grada, 2007, 144 stran, ISBN 878-80-247-1186-7
 • BÜBL, Michael. Tajemství zámečnictví. Vlastním nákladem vydal autor, 2007, 28 stran, ISBN 878-3-9502213-2-9
 • ČERMÁK, M.; KRÁL, M. Kovářství a podkovářství. Vydalo státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1956, 135 stran
 • DRASTÍK, František. Kovářství. Vydalo státní nakladatelství technické literatury, 1960, 150 stran
 • GOŇA, K.; HLUCHÝ, M. Umělecké kovářství a zámečnictví. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1980, 229 stran
 • KOLÁŘ, Jiří. Základní kovářské postupy. SBD Ostrava, 2009, 117 stran
 • DRASTÍK, František. Volba nástrojových ocelí. ROH, 1953, 178 stran
 • DRIML, Bohuslav. Kalení a popouštění. 12 stran
 • JÍCHA, Antonín. Volné ruční kování. SNTL, 1986, 88 stran
 • ŠTAJNOCH, Lubomír. Broušení nástrojů. Grada, 2004, 120 stran
 • ZUB, Gleb. Ozdobné kovové ploty a mříže. Grada, 1999, 176 stran
 • HURNÍK, Zdeněk. Samurajský meč. Naše vojsko, 1995, 155 stran
 • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. SNTL, 1968, 224 stran

Cizojazyčné (většinou angličtina)

 • Blacksmiths Craft
 • Gardner, J. Starkie – English ironwork of 17. and 18. century
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork of earliest times in GB (1922)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork renesaince and later periods (1930)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of 18. century (1896)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of medival period (1893)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of medival period (1927)
 • McRaven, Charles – The Blacksmith’s Craft
 • Meyer, S. Franz – A handbook of art smithing (1896)
 • Practical forging and art smithing (1915)
 • Price, Bryan R. – Techniques of Medieval Armour Reproduction
 • Sanders, Amanda – Bent ironwork
 • Weygers, Alexander G. – The Complete Modern Blacksmith
 • Weygers, Alexander G., (1974) – The Modern Blacksmith
 • Ridgway, Ryan – The Home Blacksmith – Tools, Techniques

Kovářské obchody

 • kovářské výhně, nářadí

http://www.kovarskevyhne.cz/

http://www.svobodaprokovare.cz/

http://www.prumyslovy-servis.cz/

 • materiál

https://www.kondor.cz/

 •  barvy

https://www.kovarskabarva.cz/

Pro nožíře

http://www.jatagan.eu/ 

Výstavy, expozice, muzea, hrady

 • galerie KusKovu v Praze

http://www.kuskovu.cz/

 • hrad Helfštýn

http://www.helfstyn.cz/

 

Školy

 • SOŠ Uměleckořemeslná, Praha

https://www.umeleckoremeslna.cz/

 • SŠ UAŘ Nový Zlíchov, Praha

http://www.ssuar.cz/novywebzivy/

 

FB stránky zaměřené na kov

 • Kováři a Kovodělci

https://cs-cz.facebook.com/groups/93702351233/

 

Ostatní

 • Středověký šerm a spousta středověkých receptů

http://www.shs-convictus.cz

 • Kovářské společenstvo

http://www.kovari.org/

 • Galerie z akcí a výletů ZDE
Close Menu