(2. polovina 16. stol. – polovina 18. stol.)

V 16. století v Itálii vznikl sloh, zvaný baroko, na našem území se však uplatnil až v polovině 17. století. Účelem baroka bylo mocně zapůsobit na smysly člověka. Typická je bohatá výzdoba, plná zlata a mramoru. Baroko se postupně stalo protikladem renesance. Klidné linie se změnily ve složitě zvlněné plochy. Typickým znakem je návrat ke čtvercovému průřezu tyčoviny. Výrobky jsou plné volut a akantů, vše velice bohatě zdobené.

Barokní mříž v kapli Panny Marie Bolestné

 

Charakteristické jsou voluty a akanty, po celé ploše rýhované a plasticky modelované, často zlacené.

Ve vrcholné fázi sloh částečně ztratil řád a dynamiku.

Close Menu