Vybavení pracoviště

Před obráběcími stroji se doporučuje instalovat dřevěnou rohož, která částečně chrání nohy před pořezáním třískami a také izoluje pracovníka proti chladu a vlhkosti. Poškozené rohože (prasklá nebo chybějící příčka) se musejí včas opravit.

Udržujte pracoviště v čistotě a pořádku.

Neodkládejte na podlahu svěráky, upínací přípravky, univerzální sklíčidla, brousicí kotouče atd.

Zřiďte ochranné plechové zástěny všude tam, kde odletující třísky ohrožují i pracovníky na sousedních pracovištích, eventuálně osoby procházející v uličkách.

K upínání a snímání těžších obrobků a upínacích zařízení má být k dispozici zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími pomůckami. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Části strojů, které převyšují průměrnou výšku okolních strojů a nad nimiž pojíždí jeřáb, musejí být barevně označeny, např. žlutočerným pruhováním podle ČSN ISO 3684 (01 8010) a ČSN 20 0009, popř. v nejvyšších místech opatřeny výstražným osvětlením.

Osvětlení

V provozu se používá osvětlení místní a celkové.

Intenzita osvětlení pracoviště má být při strojním obrábění 200 až 1000 luxů (lx). Pro hrubé práce se počítá 200 lx; u obráběcích strojů, u nichž je nutno sledovat hodnoty na číselnících a měřidlech, se požaduje 500 lx; pro jemné práce nástrojařské, brusičské 750 lx; pro velmi jemné práce až 1000 lx. (Viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů + konzultace s lékařem závodní preventivní péče.).

Odsávání

Tam, kde se při obrábění překračuje dovolená koncentrace prachu v ovzduší, musí být stroj vybaven účinným odsáváním, anebo se tvořící třísky musejí vhodným způsobem odvádět. Hodnoty a požadavky na odsávání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění p.p.

Odsávací zařízení se používá také tam, kde při obrábění vzniká nadměrné množství obtěžujících výparů, dýmů, mlhoviny apod.

K zajištění správné funkce odsávacího zařízení je třeba pečovat o jeho řádnou údržbu a čištění.

Close Menu