Na práci v zámečnické dílně a kovárně se vztahují podmínky BOZP, podle směrnic Evropské unie. Základem je bezpečností oděv, pevná, pracovní obuv a ochranné brýle. Při práci s ručním nářadím musí pracovník vždy dávat pozor na dění kolem sebe. Elektrické zařízení nehasit vodou, ani pěnovými přístroji. Pokud dojde ke vzniku požáru, nebo k zahoření acetylenové láhve, neprodleně informovat vedoucího pracovníka, nebo mistra, případně volat hasičský záchranný sbor ČR.

Close Menu