změna chemického složení

Difúzní sycení povrchu – rozdíl chemického složení a tím i vlastností jádra a povrchu

Základem :

 • aktivní prostředí a uvolnění výchozích látek (disociace) v aktivním stavu
 • adsorpce na povrchu
 • difúze ve směru koncentračního spádu Dosažení vlastností :
 • přímo (vlastním sycením – např. nitridace, karbonitridace apod.)
 • nepřímo – (ještě následným následným zpracová zpracováním – např. cementování, nitrocementování apod.)

Cementování

 • Ocel je spolehlivě kalitelná pouze v případě, že obsahuje víc než 0,3 % uhlíku.
 • Nízkouhlíkové oceli je potřeba cementovat = nasytit uhlíkem. Uhlík difunduje do pevného materiálu velmi málo, a proto se cementování provádí za zvýšené teploty.

Nitridování

 • Je to nasycování povrchu dusíkem, který sloučením s Fe, Al a Cr vytvoří tvrdé nitridy a tím zvyšuje tvrdost a otěruvzdornost materiálu.

Nitrocementování

 • Je to nasycování povrchu dusíkem a uhlíkem zároveň.

Další způsoby chemicko-tepelného zpracování:

 • Sulfonitridace : sycení povrchu sírou, dusíkem a uhlíkem. Zlepšuje součinitel tření
 • Alitování : sycení povrchu hliníkem. Zlepšuje odolnost proti korozi za vyšších teplot
 • Šerardování : sycení povrchu zinkem. Zlepšuje odolnost proti atmosférické korozi
 • Inchromování : sycení povrchu chromem. Zlepšuje odolnost proti korozi ve slané vodě  
Close Menu