(12. – 15. století)

Od první poloviny 12. století se prvky gotiky začaly šířit z Francie téměř do celé Evropy. Zpočátku se to projevilo v církevní architektuře, nakonec jako životní styl celé vrcholně středověké společnosti. Kované výrobky byly neoddělitelnou součástí gotické architektury a nároky na jejich kvalitu byly vysoké.

Charakteristyckým prvkem gotického kovářství je používání výhradně hranatého průřezu materiálu a jeho následné zkrucování pro dosažení větší plastičnosti. Typický je motiv trojlisté lilie, později například vinný list, nebo břečťan.

Gotické dveře

Také například šiška stočená z několika tyčí. Jako zdobení byla používána především rostlinná ornamentika, použitá na kování dveří a truhlic.

V tomto období se od kovářského řemesla odělily příbuzné, specializované obory, jako třeba zámečníci, zbrojíři, klempíři. Jejich činnost byla hlídána cechovními zákony.

Pracovalo se rovněž s mědí, odlévala se mosaz a z bronzu se vyráběly sochy, nádoby, dveře, relikviáře. Cizeléři z bronzu zhotovovali razidla pečetí. K dokonalosti byla dovedena konstrukce zvonu.

Close Menu