Goujian - starobylý činský meč, který odolal zubu času

Před padesáti lety byl v čínské hrobce nalezen vzácný a neobyčejný meč. Přestože jeho stáří bylo určeno na přibližně 2000 let, na tomto meči, známém jako Goujian, nebyla jediná známka rzi. Dokonce když archeolog zkoušel prstem jeho ostří, pořezal se – i ostří se zdá nedotčené časem. Kromě těchto zvláštností, meč byl vyroben na tak dávnou dobu velmi kvalitně a s velkou zručností. Meč je v současnosti považován za součást čínského státního pokladu a mezi lidmi je stejně legendární, jako Excalibur krále Artuše na západě.

Goujian - starobylý čínský meč

V roce 1965 provedli archeologové průzkum v provincii Hubei, jen 7 km od ruin Jinanu, hlavního města starého státu Chu, když objevili padesát starověkých hrobů. Během výkopů hrobů výzkumníci objevili meč Goujian vedle 2000 dalších artefaktů.

Objevení Goujianu

Podle vedoucího archeologického týmu, odpovědného za výkop, byl meč objeven v hrobce v téměř hermeticky uzavřené dřevěné krabici, vedle kostry. Tým byl ohromen, když byl z krabice vyjmut dokonale zachovalý bronzový meč s pochvou. Když byl tasen z pochvy, odhalená čepel byla nezkroucená, navzdory tomu, že meč byl pohřben ve vlhkých podmínkách po dvě tisíciletí. Z testu provedeného archeology se ukázalo, že čepel může snadno přeříznout stoh dvaceti listů papíru.

Meč Goujian - Hubeiské Provinční Museum

Meče Jian

Goujianský meč je jedním z nejstarších známých mečů Jian, což je dvoubřitý přímý meč používaný během posledních 2 500 let v Číně. Jianské meče patří mezi nejčasnější meče v Číně a jsou úzce spjaty s čínskou mytologií. V čínském folklóru je známý jako “gentleman zbraní” a je považován za jednu ze čtyř hlavních zbraní, společně s holí, kopím a šavlí.

Jeden železný a dva bronzové Jianské meče z období čínských válečných států

Meč Gouijan je relativně krátký ve srovnání s podobnými historickými kousky. Je to bronzový meč s vysokou koncentrací mědi, což ho činí více ohebným a houževnatějším. Hrany jsou vyrobeny z cínu, tak jsou tvrdší a umožňují vyšší ostrost. Obsahuje také malé množství železa, olova a síry a výzkum ukázal vysoký podíl síry a síranu měďnatého, které dávají meči jeho korozi-vzdornost. Obě strany čepele pokrývá černé kosočtvercové leptání a rukojeť meče je vyložena tyrkysem a modrou glazurou. Úchop meče je vázán hedvábím, zatímco hruška se skládá z 11 soustředných kruhů. Meč má délku 55,7 cm (21,9 in), včetně 8,4 cm (3,3 palce) rukojeti a má 4,6 cm (1,8 palce) širokou čepel. Váží 875 gramů (30,9 oz.)

Tyrkysové vykládání v rukojeti meče

Dešifrování nápisu

Na jedné straně čepele blízko rukojeti jsou viditelné dva sloupce textu s osmi znaky ve starém čínském písmu. Znak, známý jako “鸟 虫 文” (doslovně “ptáci a červi”), je charakterizován složitými dekoracemi definovanými tahy a je variantou zhuanu, která je velmi obtížně čitelná. Počáteční analýzy dešifrovaly šest z těchto osmi znaků. Jsou to: “越王” (král Yue) a “自 作用 剑” (“udělal meč pro (své) osobní použití”). Zbývající dva znaky jsou pravděpodobně jméno krále.

Dešifrování nápisů na meči Goujian

Od jeho zrodu v roce 510 př.nl až po jeho skon v rukou Chu v roce 334 př.nl, devět králů vládlo Yue, kromě Goujiana mimo jiné ještě Lu Cheng, Bu Shou a Zhu Gou. Identita krále, který vlastnil meč, vyvolala debatu mezi archeology a čínskými lingvisty. Po více než dvou měsících se odborníci shodli na tom, že původní majitel meče byl Goujian (496 – 465 př.nl), čímž se stal mečem starým kolem 2500 let.

Goujian byl slavný čínský císař, který vládl zemi Yue během Jarního a Podzimního Období (771 – 476 př.nl). Pro dynastii Zhou to byl čas poznamenaný chaosem a svůj název převzal z jarních a podzimních análů, které zaznamenaly toto období. Jarní a Podzimní Období bylo známé pro vojenské výpravy; tyto konflikty vedly k zdokonalení zbraní až do té míry, že byly neuvěřitelně odolné a smrtící, trvalo celé roky, než byly ukuty, ale vydržely po staletí. Příběh Goujiana a Fuchaie, krále státu Wu, bojujících za nadvládu, je známý po celé Číně. Ačkoli Goujianovo království bylo zpočátku poraženo státem Wu, Goujian povede svou armádu k vítězství o deset let později.

Goujian, král Yue

Jedinečné vlastnosti

Vedle jeho historické hodnoty se mnozí vědci zajímali o to, jak tento meč mohl zůstat bez rzi ve vlhkém prostředí více než 2000 let a jak do něj byly vyřezány jemné dekorace. Goujianský meč je dnes stejně ostrý, jako když byl původně vytvořen, a dnes na něm není ani jediná známka rzi.

Meč Goujian je dnes stejně ostrý, jako před dvěmi milénii

Vědci analyzovali starověké bronzové střepy v naději, že najdou způsob, jak replikovat technologii použitou k vytvoření meče. Zjistili, že meč je odolný proti oxidaci díky sulfataci na jeho povrchu. Toto v kombinaci se vzduchotěsnou pochvou, umožnilo najít tento legendární meč v tak původním stavu.

Zkoušky také ukazují, že kováři z oblasti Wu a Yue v jižní Číně během Jarního a Podzimního Období dosáhli tak vysoké úrovně metalurgie, že dokázali své čepele vytvářet ze slitin, odolných proti korozi a pomáhaly tak mečům přežít věky relativně bezúhonně. Meč byl zapůjčen Muzeu národního paláce v Taipei, kde byl vystaven až do roku 2011 spolu s dalšími bronzovými díly z výkopu. V současné době je v majetku provinčního muzea Hubei.

Odkazy:

“Sword of Goujian.” HistoriaRex.com. http://historiarex.com/e/en/89-sword-of-goujian

“Sword of Swords: The Sword of Goujian.” China Culture. http://www.chinaculture.org/gb/en_curiosity/2004-06/23/content_47488.htm

Andrei, Mihai. “The Sword of Goujian – Untarnished after 2700 Years.” ZME Science. October 21, 2011. http://www.zmescience.com/science/archaeology/sword-goujian-21102011/

Kalamidas, Thanos. “The Blade That Defeated Millennia.” Gbtimes.com. April 17, 2013. http://gbtimes.com/life/blade-defeated-millennia

  • Přeložil : Aleš Miláček ml.
  • Zdroj : článek Bryana Hilliarda
Close Menu