Kladivo je vlastně nejdůležitější pomůckou kováře, prodloužením jeho ruky. Ten, kdo se kováním zabývá už déle dobře ví, že na kladivu velmi záleží – na jeho typu, váze i tloušťce násady. K různým operacím jsou vhodná různá kladiva a každý kovář preferuje jinou váhu, podle svých proporcí. Na svá kladiva je kovář zvyklý a snimi se mu pracuje nejlépe.

Ploska a nos kladiva jsou zakaleny a popuštěny, ploska je mírně vypouklá. Hlavní typy kladiv jsou:

  • Jednoruční kladivo – o váze 0,75 až 2 kg, délka násady 350 – 400 mm, může být podle směru nosu příčné, či křížové.
  • Dvouruční přitloukací kladivo – mívá váhu 3 – 10 kg a délku násady 600 – 900 mm, také může být příčné, nebo křížové.
  • Perlík – přitloukací kladivo s ploskou na obou stranách, běžně se používají o váze 4 – 5 kg.

Oko kladiv je oválné, otvor se ve směru od středu rozšiřuje. Kladivo musí být na násadě spolehlivě a pevně usazeno a zajištěno ocelovým klínem. Uvolní-li se kladivo z násady, nesmí se opravovat namočením, ale použitím většího klínu, nebo novou násadou. Násada musí být z tvrdého dřeva, vlákno musí mít podélný směr. Ploska a nos kladiva jsou broušeny a jemně hlazeny, ploska je vypouklá a má rohy sražené a zaoblené, aby při kování nevznikly na povrchu ostré záseky.

Druhy kladiv
Schéma rozměrů podle váhy
Druhy pomocných kladiv 1
Druhy pomocných kladiv 2
Druhy pomocných kladiv 3
Close Menu