Pokud kove kovář delší tyč, při zakládání do ohně, i při kování, ji může držet v ruce. Pokud jde o menší kus materiálu, musí tak činit správnými kleštěmi.

Část svírající výkovek se nazývá čelist, část umožňující otáčení je zámek a páky se nazývají kleštiny. Při delším kování je možné natáhnout na kleštiny svěrací kroužek, aby je kovář nemusel přidržovat vlastní silou. Čelisti mají tvar co nejvíce přizpůsobený výkovku tak, aby výkoveb byl ze všech stran pevně sevřen.

 

Hlavní druhy kovářských kleští :

  • ploché výhňové kleště
  • s kruhovými čelistmi
  • se čtyřhrannými čelistmi
  • vlčí tlama
  • se zahnutými čelistmi
  • nýtové kleště

Kleště jsou v každém případě kovány z měkké oceli, aby byly téměř nekalitelné. Proto nejvyšší obsah uhlíku nesmí překročit 0,3%. Kleštiny se dělají dlouhé, od 300 do 600 mm.

Různé druhy kleští
Základní druhy kovářských kleští 1
Základní druhy kovářských kleští 2
Close Menu