Ohřátý polotovar se klade na kovadlinu a údery kladiva se kove. Normálně se používají kovadliny o váze 80 – 250 kg. Pracovní plocha kovadliny se jmenuje dráha. Kovadliny se odlévají z oceli na odlitky a dráha se kalí. Kovadlina má dva rohy – čtyřhranný a zaoblený (také nos kovadliny). Přední šikmou plochu nazýváme prsa.

Kovadlina se ukládá na silný dřevěný špalek, kam lze také upevnit kramlemi, či řetězem a špalek je také dobré zapustit cca 0,5 m do země. Také ji lze uložit na tlustou dřevěnou desku, uloženou na písku, nebo štěrku, popřípadě betonu, kterým je napuštěn plechový sud. Stojí-li kovář těsně u kovadliny, měl by se připaženou a v pěst zavřenou rukou dotýkat dráhy kovadliny (cca 750 mm nad podlahou).

Close Menu