Zadání – kladivo

Materiál – ocel 11 600

Rozměr plosky – 40 x 40 mm

Váha – 1,5 kg

Oko – 31,5 x 18 mm

Délka – 150 mm

Postup :

  • Určí se polotovar – tyčová ocel 40 x 40 mm
  • Připraví se nástroje: Ruční a přitloukací kladivo, sekáč, útinka, oválný průbojník pro oko 31,5 x 18 mm, sedlík a kleště
  • Konec tyče se v příslušné délce ohřeje a děruje se v odhadnuté vzdálenosti od konce. Při probití oka se tyč v tomto místě rozšíří – údery kladiva se proto tyč v průřezu vyrovná na původní čtvercový tvar. Aby se oko neuzavřelo, vloží se do něj před tímto procesem trn, který se poté vyrazí ven
  • Po novém ohřevu se vykove klínovitě nos kladiva. Dbá se na to, aby nos ležel na hraně kovadliny, aby se ploskou kladiva neudeřilo do dráhy kovadliny
  • Výkovek kladiva se odsekne v patřičné vzdálenosti od tyče. Na útince se nasekne ze čtyř stran a opatrně se odsekne. Hrany kladiva směrem k plosce se srazí. Všechny plochy se vyrovnají sedlíkem
  • Nos kladiva a ploska se opracují pilníkem, nebo na brusce a to nejdříve na hrubo a pak jemně
  • Kladivo se zakalí (víc o kalení viz. Kalení a popouštění) a vlastním teplem se popustí ploska a nos
  • Po zakalení se ploska a nos vyleští
Close Menu