Kování ručním kladivem, to je (pomineme-li v dnešní době hojně využívané buchary a lisy) kovářův denní chléb. Proto zde uvádíme základní informace o tom, jak kladivo a kovaný materiál držet a jak s ním zacházet.

Kovaný kus drží kovář buď za neohřátý konec, nebo v kleštích pevně v levé ruce. Pravou rukou vede ručním kladivem pevné údery na příslušnou plochu kovaného materiálu.

Ruční kladivo drží kovář tak, aby jím pevně vládl pohybem zápěstí, lokte a ramene.

Velikost kladiva se volí podle konané práce.

Kovář stojí u kovadliny mírně rozkročen, kulatý roh kovadliny po pravé ruce. Kovaný kus v levé ruce přikládá na dráhu kovadliny a kladivem v pravé ruce vede údery tak, aby násada kladiva byla přibližně ve směru podélné osy kovadliny. Kovaný materiál otáčí podle potřeby.

Kovář s dlouholetou praxí mi doporučil držet kladivo v pravé ruce tak, že se palec neopírá o násadu, ale obtáčí jí – předejdu tak prý nepříjemnostem s kloubem palce.

Údery kladiva se vedou od hlavy (pokud jen lehce nevyrovnáváme), jak ukazuje obrázek.

Close Menu