Kovářské svařování

Dvě části se zahřejí na svářecí teplotu 1450°C, kdy je ocel bílá, přiloží se na sebe a údery se k sobě silně přitlačí. Dobře se svařují oceli s nižším obsahem uhlíku (do 0,3%), oceli s 0,45% uhlíku se nedají svařovat.

Oba díly musí být stejnoměrně zahřáté na svářecí teplotu 1450°C. Při nižší teplotě jednoho z kusů materiály k sobě nepřilnou, při vyšší teplotě se ocel spálí.

Topeniště musí být bez škváry a nečistot (vliv na kvalitu sváru). Dosedací plochy se musí co nejméně stýkat se vzduchem, aby nevznikaly okuje. Svařovací prášek a borax sypeme na svařované konce. Po dosažení svářecí teploty materiál rychle vyjmeme, oklepneme strusku a přiložíme k sobě. Prokoveme, dokud je materiál tvárný.

Kruh je vhodné svařovat takzvaným přeplátováním (nejčastější způsob).

POSTUP

  • Oba konce vykoveme do šikma a přeložíme přes sebe (přeplátovat) skoro natěsno k sobě.
  • Založíme svařovanou část do ohně a ohřejeme na žlutočervenou barvu, důkladně zasypeme boraxem, necháme jej roztavit, případně nakláníme materiál tak, aby tavenina protekla do spáry.
  • Založíme znovu do ohně a ohřejeme na svařovací teplotu (1450°C)
  • Zahřáté konce položíme na dráhu a v klidu, ale rychle několika ostrými údery spojíme oba konce k sobě. Údery nesmí být příliš silné, materiál je hodně měkký.
  • Materiál postupně vychladne na kovací teplotu, kdy upravíme tvar. 

Správně provedený svar nesmí mít po proříznutí znatelnou spáru a při ohnutí nesmí prasknout.

Close Menu