(7. – 6. století př. n. l.)

V období mezi 7. – 6. stol př. n. l., které je také označované jako doba halštatská, bylo železo považováno za drahý kov, většinou bylo dováženo a obchodovalo se s ním. Kováři měli ve společnosti výjimečné postavení, zřejmě proto, že pracovali pro privilegované skupiny lidí. Napodobovali v železe tvary litých bronzových předloh. Zpracovávali ho za studena i za tepla, příkladem použitých technik je sekání, štěpení, vytahování, rozšiřování, roztepání na plech, kovářsky svařovali, pěchovali hlavy hřebů a jsou i doklady o cementování. Používali těžká, železná kladiva, pérové kleště a zpočátku kamenné kovadliny. Jako drahý kov kováři používali železo i k taušírování do bronzových předmětů.

Nástroje pro těžbu soli
Lampička - foto L. Káchová
Close Menu