(1. století př.n.l. – 476 n.l.)

Kovářství doby římské bylo na vysoké úrovni. Kováři pracovali na železných kovadlinách, většinou v sedě. K dispozici měli jednoho, či dva pomocníky. Škála vyráběných předmětů i použitých technik byla velká, doložena je i výroba damascenských čepelí. Vznikaly první osobité kovářské způsoby výroby, které se v dalším období vyvíjely.

Dochovaná římská přílbice
Close Menu