( 6. až 8. století)

Významnou složkou řemeslné výroby bylo železářské hutnictví a kovářství. Velkomoravské hutě se nacházejí například u Želechovic (horní tok Moravy) a na Blanensku v Moravském krasu. 

Série nálezů z počátku 9. století

Kováři vyráběli hlavně zemědělské nářadíkosy, srpy, motyky, radlice pluhu atp., dále zbraně : meče, sekyry, oštěpy; postroje nakoně : udidla, třmeny, ostruhy, různé přezky a průvlečky. Kromě toho vyráběli z kovu také nože a nůžky, kleště, klíče, talíře, lžíce, udice, harpuny, kování věder, rakví atd. Bojovnické výstroje byly vyráběny z litého bronzu, nebo způsobem plátování (potahování kovu jiným kovem, zpravidla zlatem či stříbrem) či tauzování (vkládání ušlechtilého kovu do méně kvalitního za studena spojené s vytvářením různých ornamentů či nápisů.) kovářsky zpracovaného zdobeného železa. Při výzkumu ve Starém Městě u Uherského Hradiště se podařilo zachytit areál, kde sídlili specializovaní řemeslníci. Dochovaly se jámy nepravidelného půdorysu a nerovného dna, v části z nich se nacházelo ohniště, jež sloužilo k tavení kovů. Nad zahloubenou částí se nacházely jednoduché přístřešky. K tavení drahých kovů sloužily malé tyglíky, většinou zhotovené z hlíny, silně promísené s grafitem.

Close Menu