Zde naleznete seznam literatury, kterou rozhodně doporučujeme pročíst, pokud se zajímáte o kovářské řemeslo a zpracování kovů. Budeme moc vděční, pokud nějakou knížku znáte a v seznamu není, když si uděláte chvilku času a na kontaktní email (viz. Kontakt) nám název knížky a autora zašlete, ať můžeme doplňovat seznam o další krásné a zajímavé tituly. Spoustu informací o kovářství také naleznete na wikipedii – pokud jste tak ještě neučinili, neváhejte.

České (a do češtiny přeložené)

 • FROLEC, Ivo. Kovářství. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 152 s., [8] s. barev. obr. příl. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0611-3.
 • DRASTÍK, František. Kovářství: zákl. učivo pro výcvik kovářů v praxi a pomůcka k odb. školení dorostu: určeno pro dělníky, učně a studenty. 1. vyd. Praha: SNTL, 1960. 99, [1] s. Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty; sv. 23.
 • DRASTÍK, František. Volné ruční kování: učeb. text pro 1. roč. – kovář, předmět technologie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1967. 106, [1] s. Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty; sv. 127.
 • PLEINER, Radomír. Staré evropské kovářství: stav metalografického výzkumu = Alteuropäisches Schmiedehandwerk: Stand der metallkundlichen Forschung. Vyd. 1. Praha: Československá akademie věd, 1962. 331 s., lxvi s. obr. příl. ČSAV. Archeologické studie; sv. 1.
 • KOLÁŘ, Jiří. Základy uměleckého kovářství. Ostrava: JKM, 2016. 92 stran. ISBN 97880-260-9582-8.
 • VONDRUŠKA, Šimon; RÉVAY, Pavel. Umělecké kovářství. 1. Grada, 2010, 214 stran ISBN 978-80-247-3273-2
 • MUDRA, Miroslav. Platnéřství, výroba zbroje. Grada, 2007, 144 stran, ISBN 878-80-247-1186-7
 • BÜBL, Michael. Tajemství zámečnictví. Vlastním nákladem vydal autor, 2007, 28 stran, ISBN 878-3-9502213-2-9
 • ČERMÁK, M.; KRÁL, M. Kovářství a podkovářství. Vydalo státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1956, 135 stran
 • DRASTÍK, František. Kovářství. Vydalo státní nakladatelství technické literatury, 1960, 150 stran
 • GOŇA, K.; HLUCHÝ, M. Umělecké kovářství a zámečnictví. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1980, 229 stran
 • KOLÁŘ, Jiří. Základní kovářské postupy. SBD Ostrava, 2009, 117 stran
 • DRASTÍK, František. Volba nástrojových ocelí. ROH, 1953, 178 stran
 • DRIML, Bohuslav. Kalení a popouštění. 12 stran
 • JÍCHA, Antonín. Volné ruční kování. SNTL, 1986, 88 stran
 • ŠTAJNOCH, Lubomír. Broušení nástrojů. Grada, 2004, 120 stran
 • ZUB, Gleb. Ozdobné kovové ploty a mříže. Grada, 1999, 176 stran
 • HURNÍK, Zdeněk. Samurajský meč. Naše vojsko, 1995, 155 stran
 • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. SNTL, 1968, 224 stran

Cizojazyčné (většinou angličtina)

 • Blacksmiths Craft
 • Gardner, J. Starkie – English ironwork of 17. and 18. century
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork of earliest times in GB (1922)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork renesaince and later periods (1930)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of 18. century (1896)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of medival period (1893)
 • Gardner, J. Starkie – Ironwork to the end of medival period (1927)
 • McRaven, Charles – The Blacksmith’s Craft
 • Meyer, S. Franz – A handbook of art smithing (1896)
 • Practical forging and art smithing (1915)
 • Price, Bryan R. – Techniques of Medieval Armour Reproduction
 • Sanders, Amanda – Bent ironwork
 • Weygers, Alexander G. – The Complete Modern Blacksmith
 • Weygers, Alexander G., (1974) – The Modern Blacksmith
 • Ridgway, Ryan – The Home Blacksmith – Tools, Techniques
Close Menu