Litina je slitina Fe, C a dalších prvků s obsahem C větším než 2,14%.

Používají se převážně pro konstrukční účely

Spojují v sobě úměrnou cenu, dobré technologické vlastnosti a vyhovující mechanické vlastnosti

Základní rozdělení

 • Litiny bílé
 • Litiny grafitické
 • Litiny speciální (legované)

Litiny bílé

 • Uhlík chemicky vázán jako Fe3C, struktura tvořena směsí cementitu a perlitu
 • Jsou velmi tvrdé, odolné proti opotřebení, ale křehké, velmi špatně obrobitelné (pouze broušení)
 • Použití – mlecí koule do kulových mlýnů, lopatky pískometů…
 • Jako polotovar pro výrobu temperované litiny

Grafitické litiny

 • Uhlík vyloučen jako grafit
 • Dělení např. podle tvaru grafitu o S lupínkovým grafitem – šedá litina o S kuličkovým grafitem – tvárná litina o S červíkovým grafitem – vermikulární o S vločkovým grafitem – temperovaná

Legované litiny

 • Legury nesmí ovlivnit vylučování grafitu, mají za cíl především dosáhnout optimální kombinace pevnosti, houževnatosti (bez TZ), případně lepších technologických, fyzikálních či chemických vlastností.
 • Hlavními legurami, které se u litin používají jsou Al, Si, Cr a Ni.

Litiny lze žíhat i kalit stejně jako oceli.

Close Menu