Neželezné kovy jsou všechny kovy, mimo železo. V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné kovy jsou měď, hliník, olovo, cín a jejich slitiny.

Dělení neželezných kovů podle hustoty (těžké a lehké)

Těžké kovy – hustota nad 5 kg/ dm³, například cín, měď, stříbro, zlato, platina, rtuť, olovo, nikl

Lehké kovy – hustota do 5 kg/ dm³, například hliník, titan – podle teploty tavení (vysokotavitelné a nízko tavitelné)

Vysokotavitelné například molybden, wolfram

Nízkotavitelné například cín, olovo, zinek

Další dělení

Drahé kovy – zlato, stříbro, platina

Radioaktivní kovy – uran, plutonium

Polovodiče – křemík

Close Menu