Nýtování je nerozebiratelné spojení dvou, nebo více strojních součástí, nebo plechů, které je spojeno nýty. Nýty se dělí na plné a duté.

Plné nýty

 • Jsou vyrobeny z měkké oceli, mědi, mosazi nebo hliníku, mají tvar půlkulatou, zápustnou, čočkovou

Duté nýty

 • Používají se pro nýtování kovových součástí s nekovovými, nebo tam, kde lze použít k nýtování malou sílu ( vodiče)

Druhy nýtů

 • nýt se zápustnou hlavou ( při potřebě mít lícní plochu rovnou)
 • nýt s čočkovou hlavou ( vyšší pevnost než u zápustné hlavy)
 • nýt s půlkulovou hlavou ( pro spojování tlustších plechů)
 • kotlový nýt (použití při nýtování tlakových nádob a kotlů) – lodní nýt ( používá se při nýtování ocelových části lodí)

Nýtování plechů a pevných profilů

 • Nýtování jednořadé
 • Nýtování dvouřadé střídavé
 • Nýtování s jednou stykovou deskou
 • Nýtování s dvěma stykovými deskami

Druhy nýtování

 • Pevné nýtování (stožáry, mosty, střešní konstrukce) používá se profilového materiálu
 • Nepropustné nýtování (nádoby na kapaliny a plyny s malým tlakem)  
 • Pevné a nepropustné nýtování ( parní kotle, tlakové nádoby) musí dobře těsnit
 • Spojovací nýtování (osazený čep, který se roznýtuje, jako dřík nýtu)
 • Nýtování za tepla (nýtuje se s nýtem ohřátým do červena)

Ruční nýtování

Pro nýtování s nýty s půlkulovou hlavou potřebujeme:

 • Podpěrný hlavičkář (upínáme do svěráku, nebo se vsazuje do díry v kovadlině nebo přípravku
 • Přítažník ( nástroj, kterým se přitáhne materiál k sobě a zatahuje se nýt do díry
 • Závěrný hlavičkář (nástroj na konečné přitažení a utvoření závěrné hlavy
 • Tužník (nástroj pro utužení okrajů hlavy nýtu)tluče se na něj kladivem

Strojní nýtování

 • Nýtovací stroje
  • pneumatické
  • hydraulické
  • elektrické
Nýt
Close Menu