V případě, že v našem okolí došlo k poranění/zhoršení zdravotního stavu nějaké osoby, můžeme dotyčné/mu pomoci.

Získat přehled o situaci:

 • pád z kola, mdloba, náhle vzniklá bolest na hrudi (podezření na infarkt), neschopnost hýbat polovinou těla a smazaná mimika na polovině obličeje (cévní mozkové příhody)  
 • zachovat klid – zastavit se, rozhlédnout se, nechat si čas na rozmyšlení dalšího postupu  
 • uvědomit si CO, JAK, PROČ, KDE se to stalo
 • RIZIKO plynoucí ze situace (autonehoda, el. proud)
 • POČET postižených/zachránců/materiálu,
 • ZÁVAŽNOST poranění

pokud to situace vyžaduje, přivolat pomoc z okolí

při vyšším počtu postižených věnujeme pozornost nejprve těm v bezvědomí a s masivním krvácením

Zajistit bezpečnost:

 • ujistit se, že v situaci je eliminováno riziko pro nás, postiženého i okolí (autonehody, požáry, úrazy el. proudem…)
 • zamezit dalšímu působení „škodlivin“ (tepla/chladu, ohně/vody, el. proudu, chemikálií…)

Posouzení stavu postiženého:

Bezvědomí (nereaguje na oslovení, bolestivý podnět):

 • přivolat pomoc z okolí, pokud se tak už nestalo
 • je-li to možné, položit dotyčného na záda zajistit průchodnost dýchacích cest (zkontrolovat ústa, zaklonit hlavu)
 • pohledem a pohmatem na hrudníku + poslechem a pocitem vydechovaného vzduchu na kůži zjistit, jestli dýchá (zjišťujeme max. 10 sekund!!!)

pokud nedýchá normálně (tj. nedýchá vůbec, chrčí nebo lapá po dechu): zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci)

pokud dýchá normálně: uložit postiženého na záda se zakloněnou hlavou (případně do zotavovací polohy, pokud postižený zvrací nebo se od něj musíme vzdálit)

 • pravidelně kontrolovat životní funkce (dech a stav vědomí) !!!

Při vědomí:

 • zjistit nejnutnější informace o jeho zdravotním stavu, které sdělíme dispečerovi záchranné služby (zeptat se co se stalo, jak se cítí, jak a kde ho bolí, posoudit sta vědomí, souměrnost těla, barvu a teplotu kůže..) – pokud je okolí bezpečné, ponechat ho na místě, postiženého uklidnit a ujistit ho, že mu bude poskytnuta pomoc
 • zhodnotit celkový stav, v případě potřeby poskytnout první pomoc (zastavení krvácení, chlazení popálenin …)
 • i po přivolání pomoci pravidelně kontrolovat stav dotyčného
 • snažíme se doptat na všechny potíže, často se dotyčný zaměří jen na pro něj nejvýraznější problém („bolí vás ještě někde?“)
 • důležité informace můžeme zjistit i od lidí z okolí, pokud dotyčný není schopný komunikace (pán šel po chodníku a najednou omdlel, nyní je zmatený a pád si nepamatuje)

Volání na linku 155 (event. 112):

 • představit se
 • CO se stalo (úraz, kolaps, nehoda, požár…)
 • KDE se to stalo (přesná adresa, číslo poschodí a dveří, event. orientační body)
 • KOLIK je postižených a jaký je charakter zranění, pohlaví, přibližný věk, další choroby (nejlépe zjistit jméno)

nejde o to zjistit každý detail, ale hlavně být schopen stručně a jasně popsat situaci a zmínit důležité věci (např. pokud se někdo opařil, tak je nepodstatné, že ho už týden bolí záda)

kontrolujeme stav postiženého do příjezdu záchranné služby

Close Menu