Co je vlastně to, co kovář zpracovává a čemu se povšechně říká železo?

Nejlépe tvárné (jak za studena, tak za tepla), jsou čisté kovy. Slitinové přísady mají na tvárnost obvykle nepříznivý vliv. K běžnému ručnímu kování se používají běžně jen oceli.

Obsahuje-li železo nejvýše 2,14% uhlíku, jde o ocel (s vyšším obsahem jde již o litinu). Ocel lze do jisté míry tvářet za studena, nejlépe se však zpracovává za tepla.

Podle použití se dělí oceli na konstrukční, nástrojové a speciální vysoko legované. Pro kovářské práce se využívají zejména oceli stavební a strojní, řidčeji i oceli ušlechtilé. (Podrobně o značení a třídění ocelí viz. Technologie – Třídy ocelí)

Close Menu