Ohýbáním se v určité části polotovaru záměrně mění směr jeho osy tak, že osa má po ohnutí ostrohranný nebo obloukovitý průběh. Tato změna může probíhat ve směru podélné i příčné osy daného polotovaru.

Při ohýbání rovné tyče vznikají v průřezu místa ohybu napětí, která původní průřez v tomto místě mění.

V zásadě je možno ohýbání v kovárnách rozdělit do dvou skupin:

 • ohýbání ostrohranné
 • ohýbání v oblouku

Princip:

 • Je to pracovní operace při které, údery nebo tlakem, ohýbáme materiál. Ohýbáním měníme tvar materiálu
 • Při ohýbání je ohýbaný materiál v místě ohybu namáhán střídavě tahem a tlakem
 • Ohýbat můžeme jen takové materiály, které se při ohýbání nepoškodí

Způsoby ohýbání

 • za studena
 • za tepla: ohýbáme tyčové materiály většího průřezu

Postupy ohýbání

 • Ohýbání provádíme ve svěráku pomocí kladiv a různých vložek.

Plechy a dráty

 • Ohýbáme je ve svěráku, kam vložíme podle požadovaného ohybu nejrůznější vložky. Ohýbání se pak provádí údery kladiva nebo pryžovými paličky na ohýbanou část.
 • Dráty malých průřezů ohýbáme pomocí kleští.
 • Přesné a dlouhé ohyby, např. na tabulích plechu apod. je možno provádět na univerzálních strojních ohýbačkách
 

Trubky

 • V případě trubek postupujeme podle jejich průměrů. – Malé průměry trubek (cca do ¾”) ohýbáme za studena
 • Trubky s větším průměrem ohýbáme za tepla.
 • Pokud nechceme, aby při ohybu došlo k deformaci, trubku naplníme pískem.
 • Trubky při ohýbání upínáme do trubkového svěráku
 • Kruhové ohyby u tyčí zhotovujeme na kruhovém rohu kovadliny.
 • Má-li se tyč ohnout do ostré hrany (profily tvaru U nebo T), vystřihne se (příp. vyřízne) v místě ohybu materiál, který by bránil ohybu.

Pružiny

 • Pružiny tažné nebo tlačné z tenké tvrdé oceli se zhotovují ve svěráku na navíjecím přípravku, na němž se drát ohýbá do šroubovice.
 • Přesné dlouhé ohyby provádíme na univerzálních strojních ohýbačkách.

Nástroj pro ohýbání

 • Ohybník a ohybnice. Nejčastěji ohýbáme plech, tyčový materiál a trubky.
 • U ohýbání musíme počítat s odpružením
 • Při zhotovení pravého úhlu je nutné materiál ohnout o něco víc než do pravého úhlu, protože dojde k odpružení materiálu.
Close Menu