Pájením se nerozebíratelně, metalurgickou cestou, působením vhodného zdroje tepla, spojují stejné, nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy), pomocí přídavného materiálu – tzv. pájky, která má odlišné chemické složení a nižší bod tavení, než základní (pájený) materiál.

 • Při pájení nedochází v místě spoje k natavení spojovaných materiálů  
 • Ohřívá se buď jen pájené místo, nebo celá součást
 • Spojení nastává nejčastěji v důsledku vzájemné difuze a rozpustnosti pájky a základních materiálů
 • Spoj vzniká spojením tří materiálů: základního, pájky a tavidla

Pro pájení se používá pájedlo (nástroj, který umožňuje natavit přídavný materiál) a pájka (přídavný materiál)

Pájka : vykazuje značně nižší teplotu než pájený materiál má jiné chemické složení než pájený materiál

Pájedlo : elektrická odporová (pro pájení měkké) kyslíko-acetylenový plamen (pro pájení tvrdé) dříve se používala benzinová pájedla pájedla nahřívaná plamenem

Dělení pájení

 • Podle teploty tavení pájky:
  • Pájení měkké: teplota solidu pájky je do 450°
  • Pájení tvrdé: teplota solidu pájky je nad 450°C
  • Ttav (tavidla) < Ttav (pájky) < Ttav (základního materiálu)
 • Podle použitého zdroje
 • Podle způsobu spojení a tvaru pájeného spoje
 • Podle prostředí
 • Podle způsobu nanesení pájky na stykové plochy
  • Na kapilární: mezera je < 0,25 mm
  • Na nánosové: Pracovní teplota u kapilárního způsobu je 20-100°C nad teplotou likvidu pájky . U nánosového se rovná pracovní teplota teplotě smáčení základního materiálu
 

Tavidla

 • Chemické látky, které zlepšují technologii pájení.
 • Tavidla chrání pájku i základní materiál před účinky okolního prostředí (oxidací) Forma tavidla:
 • Prášek
 • Kapalina
 • Pasta
 • Ochranná atmosféra
 • Nebo místo tavidla může být použito vakuum

Vady spojů

 • Studený spoj
 • Přehřátý spoj
 • Pájkou nesmáčená místa
 • Výskyt plynových dutin
 • Kapky pájky
 • Zbytky tavidla
 • Nedostatečný přechod pájky
 • Trhliny
Close Menu