Pěchování je stlačování kovaného tělesa buď z celé výšky, nebo jen z části na jedné konci tyče, nebo uprostřed (viz. obrázek).

Pěchuje-li se těleso v celé výšce, nesmí být výška větší, než dvaapůl násobná tloušťka, nebo průměr.

Pěchují-li se jen konce tyče, ohřeje se jen příslušná část na kovací teplotu. Aby se ostřeji ohraničilo ohřáté pásmo, namočíme na kratší dobu do studené vody část, která nemá být pěchována.

Má-li se pěchovat dlouhá tyč, uchopí se na neohřátém konci do rukou a ohřátým koncem se udeří o desku (viz. obrázek).

Ostře osazené hlavy se pěchují v otvoru zápustkového kovadla.

Při pěchování je nutno dbát na to, aby údery byly vedeny ve směru osy a nikoli šikmo. Při pěchování se natáčí pěchovaným kusem. Zkřiví-li se během pěchování, musí být ihned narovnán.

Pěchování - shrnutí
Pěchování - shrnutí - popis
Close Menu