Prášková metalurgie

  • Prášková metalurgie se zabývá výrobou prášků a jejich zpracováním na materiály, nebo výrobky. Hlavní výhodou takto získaných výrobků je, že můžeme snadno měnit jejich vlastnosti tak, jak potřebujeme mícháním různých kovů, kovových slitin, případně nekovových materiálů mezi sebou a využít tak vlastnosti každé složky. Prášková metalurgie umožňuje i výrobu těžko tavitelných kovů (např. wolframu), jež obvyklými způsoby, tj. za použití tavení, nelze zpracovat.

Výroba kovových prášků

  • Kovové prášky připravujeme z roztaveného kovu rozprašováním v proudu ochranné atmosféry nebo na odstředivých rozprašovačích. Kromě rozprašování se dají kovové prášky získat mechanicky – mletím v kulových, vibračních nebo vířivých mlýnech a dalšími způsoby (chemicky, elektrochemicky, nebo fyzikálně-chemickým způsobem).

Zpracování kovových prášků

  • Vyrobený prášek se nasype do dutiny lisovacího nástroje a slisuje se pod velkým tlakem na požadovaný tvar. Výlisek je velmi pórovitý a má nepatrnou soudržnost (asi jako křída). Po lisování následuje slinování (spékání) vysokou teplotou, která je pod bodem tání zpracovávaného kovu.

Použití slinutých materiálů

  • Kluzné materiály – slinováním ocelového prášku s velmi malým obsahem uhlíku s grafitem, získáme materiál s dobrými kluznými vlastnostmi pro samomazná ložiska, vodící pouzdra a pístní kroužky.
  • Třecí materiály – jsou to látky, které mají velké tření ve styku s jiným materiálem, dobře snášejí vysoké teploty, jsou odolné vůči otěru, vlhku, tlaku apod. Použití – obložení brzd, třecích spojek apod. Brzdové destičky
  • Magnetické ferity – používají se na jádra feritových antén v rozhlasových, televizních i telefonních přístrojích a jako jádra transformátorů a tlumivek.
  • Slinuté karbidy – jsou slitiny karbidů těžkotavitelných kovů (wolfram, titan a tantal) a určitého množství kobaltu. Slinuté karbidy vynikají tvrdostí a odolností ostří při vysokých teplotách. Používají se např. na břitové destičky nástrojů pro třískové obrábění a dělení materiálů (soustružnické nože, frézy, vrtáky, zuby kotoučových pil apod.).
  • Kovo-keramické slynuté prášky – odolávají vysokým teplotám, jsou používané na tepelné štíty a pláště raketoplánů a kosmických stanic.
Close Menu