(15. – 17. století)

Renesance se do Evropy rozšířila z Itálie v 15. století. Ideál se začal hledat mimo církev, ve světském životě a člověk nacházel inspiraci ve vědě, umění a znovuobjevoval antickou kulturu. Vědní obory, umění, i řemesla, zaznamenaly obrovský rozvoj, nejinak to bylo s uměleckým kovářstvím a zámečnictvím.

Typickým prvkem renesance jsou hustě vinuté, provlékané osmy, u mříží pak voluty, často vzájemně propletené, s koncem rozkovaným a vysekaným do tvaru hlavy, listu, zvířat, nebo ostří halapartny. Renesance, oproti gotice, využívá výhradně kruhového průřezu materiálu.

Mnohdy byly mříže polychromovány, nebo často zlaceny. Ve druhé polovině 17. století se renesanční ornamentika stala bohatší a detailnější.

Kašna s renesanční mříží na Malém náměstí v Praze
Close Menu