(konec 11. – počátek 13. století)

Románský sloh nastupuje přibližně na konci 11. století a trvá až do počátku 13. století. Zadavateli prací byl z počátku panovník a církev, ke konci období také i bohatí měšťané a obchodníci. Vyráběly se zbraně, zemědělské náčiní, či nářadí pro řemeslníky. Významější církevní stavby již vyžadovaly složitější kovářské práce, kovářství tak získalo umělecký charakter. Typickými znaky románského kovářství jsou husté, stejnoměrně stáčené voluty, často zdobeny rýhováním a zakončeny rostlinnými, či fantaskními motivy, nebo například zpevňování dřevěných částí dveří a truhel ocelovými pláty, přibíjenými kovanými hřeby. Z tohoto období se však, bohužel, dochovalo jen nemnoho prací.

Kovářství zpočátku provozovali řeholníci v dílnách u klášterů, postupně však z řad laiků vznikali řemeslníci, kteří se sdružovali do cechů, cestovali a provozovali řemeslo i v okolních krajích.

Kromě železa byl zpracováván i bronz, například ve zvonařství.

Close Menu