(polovina 19. století)

V polovině 19. století v Anglii vzniká romantismus, který se vrací k zaniklým slohům, jako je sloh románský, gotický a renesanční – vznikají tak díla novorománská, novogotická a novorenesanční. V anglii dominovala především novogotika.

Úpadek kovářského řemesla se vlivem rozvoje průmyslu ještě více prohloubil, práce kovářů nahradily odlitky a tovární výroba.

Close Menu