(Přelom 19. a 20. století)

Konec úpadku kovářského řemesla nastal až příchodem secese, což je koncem 19. století. Zájem o historická řemesla vzrostl, ruční zpracování železa opět získalo kvalitu a výrobky byly dokonale provedené.

Typická je ornamentika rostlinných a zvířecích motivů, která pokudmožno zakrývá celou konstrukci díla.

V průběhu 20. století již množství použitých materiálů a technik zpracování znemožňuje přesné určení slohu.

Secesní mříž v záp. kopuli hvězdárny v Ondřejově, navržená Josefem Fantou
Close Menu