Sekáč je nástroj ke štěpení (sekání) materiálu za tepla a za studena. Sekáč k sekání za tepla má štíhlé ostří a úhel břitu 20° – 40°. Ostří je kaleno a popuštěno. Přitloukací ploska není kalená, aby se neodštěpovaly úlomky. Sekáč k sekání za studena má mohutnější těleso a širší břit s úhlem 60°- 80°, protože odpor studené oceli je větší. Sekáč s tvarovým ostřím slouží k vysekávání žlábkových drážek, kovář si ho podle potřeby vyrobí sám. Mezi sekáče patří také útinka – ta se vsazuje do kovadliny a má úhel ostří 60°. Více v kapitole Sekání.

Sekáče
Close Menu