Sekání patří mezi nejstarší způsoby ručního obrábění kovů. Při sekání dochází buď k oddělování tlustých třísek nebo k rozdělování materiálu. Do materiálu vniká činná část sekáče (břit), který má tvar klínu. Úhel břitu sekáče závisí na obráběném materiálu.

 • na měkké materiály – 30° až 50°
 • na středně tvrdé materiály (konstrukční ocel) – 50° až 60°
 • na tvrdé materiály – 60° až 70°

Druhy sekáčů

 • plochý
 • křížový
 • s oblým ostřím

Postup práce při sekání

Správný postoj při sekání, včetně držení sekáče, bude záviset na charakteru práce. Při přesekávání materiálu držíme sekáč kolmo k materiálu a naopak při odsekávání držíme sekáč šikmo tak, aby sekáč klouzal po ploše ostří.

Dělení plechu

Na tuto práci použijeme plochý sekáč s rovným nebo oblým ostřím. Materiál položíme na tlustou ocelovou desku.

tenčí materiály – plech do tloušťky asi 1 mm nasekáváme z jedné strany.

tlustší – plech do 2 mm nasekáváme z obou stran. Po nasekání obě části od sebe odlomíme

dělení tlustého plechu3 až 5mm. V tomto případě nejprve vyvrtáváme díry v těsné blízkosti rysky tak, aby mezi nimi zůstaly co nejmenší mezery – žebra. Na jejich přeseknutí použijeme plochý nebo křížový sekáč. Po oddělení příslušné části materiály opracujeme plochu pilníku nebo vybrousíme.

Bezpečnost práce při sekání

 • Na okraji plosky sekáče nesmějí být otřepy.
 • Ruku, v niž držíte sekáč, chraňte koženou rukavicí!
 • Nepoužívejte poškozené nebo nesprávně nasazené kladivo!
 • Proti odletujícím třískám chraňte oči brýlemi!
 • Spolupracovníky chraňte vhodným umístěním svého pracovního místa nebo použitím ochranné zástěry, kterou umístíte do směru odletujících třísek!
 • Ruce i nářadí mějte čisté, odmaštěné, suché!
 • Při sekání vznikají na obrobku velmi ostré hrany. Zacházejte proto s obrobkem opatrně a hrany ihned opracujte pilníkem!
a) jednostranné b)oboustranné
Způsoby sekání
Close Menu