V době 10. až 13. století v podstatě rozvoj kovářského řemesla vyvrcholil, “veškerá” technologie již byla vynalezena a mnoha generacemi prověřena. Od té doby praktikují kováři tuto činnost již v podstatě beze změny, podle dobových požadavků a vlivů.

V tvorbě uměleckých kovářů se mění skladba výrobků, estetické požadavky a podíl strojní práce (hamry). Také se rožšířila paleta využívaných technologií, například vylepšením různých druhů třískového obrábění a o kovářské svařování.

Close Menu