Soustružení je třískové obrábění vnitřních, nebo vnějších rotačních ploch, většinou jednobřitým obráběcím nástrojem (soustružnický nůž), při kterém obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj pohyb vedlejší.                                 

Hlavní pohyb (obrobek) –       rotační

Vedlejší pohyb (nástroj):        podélný posuv, příčný posuv, přísuv

Řezné podmínky:

Při obrábění je nejprve nutné zvolit správný nástroj, vhodný pro operaci, kterou chceme provádět. Při soustružení je to převážně soustružnický nůž, vrták, závitník, závitové očko, nebo vroubkovací kolečka. Existují nože z rychlořezné oceli, nebo nůže s plátky ze slinutého karbidu. Proto se řezné podmínky obvykle stanoví pro nástroj určitého typu, z určitého materiálu a pro určitý obráběný materiál. Ostatní podmínky práce se předepisují. Tyto řezné podmínky se označují jako základní. Je velice důležité přihlížet při volbě rychlostí, jestli hrubujeme obrobek, nebo již provádíme dokončovací, hladící operaci na čisto. Řezná rychlost je obvodová rychlost na povrchu obrobku, na kterém pracuje nástroj při soustružení.

Praktický příklad výpočtu řezné rychlosti:

Hřídel má průměr:      d = 50mm = 0,05 m               

                                        n = 300 ot. /min

v = π x d x n    = 3,14 x 0,05 x 300 = 47,1 m/min

Druhy soustružnických nožů:

podle konstrukce – celistvé nože, s pájenou břitovou destičkou, s vyměnitelnou břitovou destičkou

podle směru posuvu, (podle polohy hlavního ostří) – pravé (od koníku k vřetenu), levé, souměrné

podle způsobu obrábění – ubírací, zapichovací a upichovací, závitové, tvarové

podle tvaru tělesa –  nože přímé, ohnuté

podle charakteru obrábění – hrubovací, hladicí

podle druhu obráběcího stroje – soustružnické, revolverové, automatové

 

Tvarové nože – tvar ostří odpovídá požadovanému tvaru obrobku (ostří není přímkové)

prizmatické (upnutí v rybinovém vedení držáku)

kotoučové – jednobřité, vícebřité (upnutí k držáku, zajištění kolíkem)

Upínání nožů –

 do nožové hlavy (až 4 nože) šrouby nebo upínkami

  • do nožové hlavy (až 4 nože) šrouby nebo upínkami
  • do revolverové hlavy pomocí držáků

velké řezné síly – co nejmenší vyložení nože

 

Upínání obrobků – podle velikosti obrobku

  • mezi hroty – nejpřesnější, obrobek se středicími důlky, vřeteno, unášecí deska s pevným hrotem, unášecím kolíkem a unášecím, srdcem, koník, pinola, nepohyblivý nebo pohyblivý hrot (ložiska, pro vyšší otáčky)
  • do univerzálního sklíčidla (tří-, čtyřčelisťové, pohyb čelistí současně), kratší obrobky – upnutí jen do sklíčidla, delší obrobky – hrot v koníku, velmi dlouhé obrobky – podpírání lunetou (mezi sklíčidlem a hrotem)
  • do lícní desky, na lícní desku – tvarově složité součásti, samostatný, posuv čelistí

Základní soustružnické práce:

Na soustruhu lze vrtat, vyhrubovat, vystružovat, řezat závity, válečkovat,…

 

Měřidla používaná při soustružení:

  • základníposuvná měřidla, třmenové mikrometry, mikrometrický hloubkoměr.
  • speciální – mikrometrický odpich, číselníkový úchylkoměr, kalibry,
Close Menu