Štěpení, neboli prosekávání, se provádí, pokud se má konec, či hrana rozdělit. Provádí se pouze za tepla a to tak, že se na konci štěpu materiál probije, aby se štěp nedostal dále, než je zamýšleno. Poté se sekáči nebo probíjecím kladivem materiál seká od konce, až k probitému otvoru. Je to jedna z velmi často používaných operací v uměleckém kovářství, jak v minulosti, tak i v dnešní době. V moderním kovářství se velmi často objevují ve výtvarném návrhu prvky, které tvoří vzor, vycházející z jednoho kusu použitého materiálu. Podle potřeby volíme tloušťku materiálu a předem si přibližně určíme tvar a délku štěpení. Potom postupujeme přibližně stejně jako při usekávání, s tím rozdílem, že neštěpíme z obou stran, ale jednostranně. K tomuto účelu podkládáme pod materiál na kovadlinu tlustší plech, jednak abychom nepoškodili plochu , kovadliny, jednak abychom neztupili ostří sekáče. Materiál ohřejeme, položíme na kovadlinu, nasadíme sekáč na vyznačené místo a pomocník přitloukacím kladivem provádí štěpení. Rozštěpený materiál se odehne od sebe tak, aby každou část bylo možno samostatně kovat. Vytvarujeme podle návrhu potřebné tvary a pak teprve srovnáme do základní nebo potřebné roviny. Někdy návrh určuje rozdělení materiálu se zaoblením. Zde štěpíme jen k počátku rádia, materiál rozevřeme, nasadíme na kulatý hrot kovadliny, znovu přes tento hrot materiál zavíráme a zároveň mocnými údery kladiva nakonec materiálu vyrážíme potřebný rádius. U čtyřhranných tyčí potřebujeme někdy odštěpit jen malé části hran anebo u plochého materiálu jen tenčí části. Toto štěpení se dělá zpravidla svisle ve svěráku. Materiál ohřejeme, sevřeme ve svěráku, v potřebném úhlu nasadíme sekáč a štěpíme. Zde vlastně materiál jakoby ukrajujeme. Tento postup vyžaduje značné zkušenosti, aby štěpení bylo rovné a nevznikaly různé tloušťky odštěpeného materiálu.

Při prosekávání vede kovář prosekávací sekáč s mírně zvednutou násadou tak, aby přední část sekáče byla zaseknuta v materiálu hlouběji než část zadní. Zásek po ukončení proseknutí má pozvolný výběh na povrch prosekávané tyče . Při prosekávání se musí pracovat velmi opatrně, pomocník má údery na prosekávací sekáč dělat pozorně, protože sekáč je zasazen na prosekávaný materiál šikmo a při nesprávném úderu b y mohl odlétnout, popř. by mohlo dojít k úrazu. Prosekává se na pomocné podložce pro sekání, která je z měkké. Nikdy se neprosekává přímo na dráze kovadliny. Používané sekáče jsou obzvlášť tenké a ostré. Vlastní ostří má rohy mírně zaobleny.

Close Menu