Nekovové materiály mají velký význam ve strojírenství i pro další průmyslová odvětví.

Dělení nekovových materiálů

 • Plasty
 • Ostatní nekovové materiály (pryž, sklo, keramika, kůže, textil, dřevo)
 • Pomocné hmoty (maziva, brusiva, těsnící hmoty, nátěrové hmoty, jehnické plyny) 

Plasty

 • Plasty se většinou vyrábí synteticky. Základní surovinou je ropa a uhlí. Plasty jsou makromolekulární látky přírodní i syntetické, které lze tvarovat teplem a tlakem do žádaných tvarů. Jsou velmi lehké, nekorodují, izolují tepelně i elektricky a dají se snadno a levně zpracovávat.

Podle chování při zahřívání se plasty dělí na

 • termoplasty, které zahříváním měknou a ochlazováním se navracejí do původního stavu (PVC, polyethylen, polystyren atd.)
 • reaktoplasty, které se zahříváním vytvrzují a přecházejí nevratně do netavitelného a nerozpustitelného stavu

Dřevo

 • Dřevo je organická hmota, která se vytváří v kmeni, větvích, kořenech stromů a keřů přírodními procesy za účasti okolního prostředí.

Technická pryž

Vyrobená z vulkanizované kaučukové směsi Hlavní surovina je

 • Přírodní kaučuk (získá se sražením kaučukového mléka)
 • Umělý (syntetický) kaučuk (získá se polymerací)

Technická kůže

 • Kůže zvířat je surovina pro výrobu usně, kterou pokládáme stále za technický materiál.
 • Plastické materiály zatím useň nedokáží nahradit

Technická keramika

Výrobky se získávají z rozemletých minerálních hmot.

 • Technický porcelán
 • Technická kamenina
 • Tavený čedič
 • Těžkotavitelné kovové sloučeniny
 • Těžkotavitelné oxidy

Paliva a pohonné hmoty

Důležitá paliva: Dřevo, uhlí, koks, ropné produkty (topné oleje, propan), zemní plny

Dělení paliv

 • Pevná (dřevo, uhlí)
 • Kapalná (benzin, nafta, ropa)
 • Plynná (zemní plyn)

Mazací prostředky

 • Mazadla mají zabránit přímému styku konstrukčních prvků => snížení tření => snížení opotřebení => zlepšení odvádění tepla.
Close Menu