Roztřídění ocelí se někomu může na první pohled zdát složité, jako prolomení Enigmy – a k tomu navíc zbytečné. Když se však podívá blíže zjistí, že to je vlastně celkem hračka a že znát materiál, se kterým pracuje a jeho rozdělení, je velice důležité. Ve světě se značení ocelí různí, zaměříme se teď hlavně na značení podle ČSN, tedy značení u nás.

Schéma třídění ocelí
Číselné označování ocelí k tváření podle ČSN
Charakteristiky ocelí třídy 10 až 19

Zbývající tři číslice v základní značce ocelí mají u různých tříd ocelí specifický význam. Pojďme se na to podívat.

Konstrukční oceli třídy 10 a 11

  • zde charakterizuje dvojčíslí ze třetí a čtvrté pozice (10 XYz) desetinnou hodnotu pevnosti v tahu v MPa

Automatová ocel třídy 11

  • je vyznačena jedničkou na pozici třetí číslice (11 Xyz)
  • čtvrtá číslice (11 xYz) udává obsah uhlíku v desetinách procenta

Oceli třídy 12 až 16

  • zde udává třetí číslice (12 Xyz) celkový zaokrouhlený obsah všech legovacích prvků
  • čtvrtá číslice (12 xYz) obsah uhlíku v desetinách procenta

Pátá číslice

  • (s výjimkou ocelí pro betonovou výztuž – končící číslicí 2) slouží k jemnějšímu odlišení blízkých ocelí a má pořadový význam
Třídění ocelí podle společných znaků
Close Menu