Plastické tváření (trvalá změna tvaru) mezi dvěma otáčejícími se válci, které jej kontinuálně stlačují dolů. Válcováním se prodlužuje a zároveň stlačuje (zmenšování průřezu). Válcování za tepla i za studena.

Postup válcování:

 • Výroba předvalku (polotovaru) na předvalcovacích stolicích
 • Výroba vývalku (např. tyče) na dokončovacích válcovacích zařízeních

Válce válcovacích stolic:

 • Hladké
 • Kalibrované

Svými čepy jsou válce uloženy v ložiscích ve stojanu, který tvoří válcovací stolici

Druhy válcování

 • Podélné (Válcovaný materiál prochází kolmo k osám válců. Výroba tyčí různých průřezů, profilových tyčí s podélně proměnlivým průřezem, drátů, pásů, plechů, obručí, prstenců)
 • Příčné (Válcovaný materiál (kruhový průřez) prochází rovnoběžně s osami válců. Výroba trubek, závitů, některých částí s rotačními tvary)
 • Kosé (Válcovaný materiál (kruhový průřez) je válcován válci s mimoběžnými osami. Výroba trubek)

Válcovací stolice

 • Jednosměrná
 • Vratná
 • Tříválcová
 • Univerzální
 • S více válci
Close Menu