Používá se především v kusové výrobě, kdy materiál pří výrobě leží volně na podložce. Materiál je tvářen údery nebo tlakem.

 • ruční volné kování
 • strojní volné kování

Ruční volné kování

Pomůcky:

 • Kovadlina (ocelový odlitek velké hmotnosti)
 • Kleště (dlouhé rukojeti, různý tvar) – Kladiva (také různých tvarů)

Základní kovářské práce:

 • Prodlužování (provádí se větším počtem pěchov. úderů blízko sebe, čímž dochází k prodloužení materiálu)
 • Pěchování (přímá kovářská práce, při které se zmenšuje výška výchozího polotovaru a zvětšuje se plocha tvářeného pruřezu)
 • Osazování (je vytváření přechodů tzv. osazování)
 • Kulacení (kulatí se speciálním kladivem se zaoblením)
 • Ohýbání (na kovadlině, vidlici)
 • Děrování (děrovací trn, průbojník)
 • Sekání (sekáče, útinka, dělení materiálu

Strojní volné kování

Volné strojní kování je způsob kování, při kterém se používá jednoduchých kovářský nástrojů, přípravků a strojů. Vznikají velké odchylky a hrubý, nerovný povrch. Výchozím materiálem jsou předvalky a pro těžké výkovky i surové ingoty.

druhy kovacích strojů

Buchary

 • materiál prokove jen do určité hloubky 
 • při úderech beranu odpadají z mat. okuje -> povrch výkovku je čistý
 • Princip stejný jako při ručním kování. Kovadlina je nahrazena pevným kovadlem a horním kovadlem umístěným na beranu bucharu.beran musí mít mohutné základy – šabotu¨
 • Beran je zvedán různými mechanizmy
  • pružinou
  • pneumaticky

Lisy

 • Prokovou materiál v celém průřezu o kování i nejtěžších výkovků
 • práce je na lisech bezpečnější než na bucharech o podle konstrukce je dělíme na
  • hydraulické
  • klikové
  • třecí

Určebí hmotnosti výchozího materiálu pro výkovek (volné kování):

mmv mon mop mp mos

mv= hmotnost výkovku mon= hmotnost odpadu z nálitku (hlavy ingotu) – asi 30% hmotnosti ingotu mop= hmot. Odpadu z půdy (paty ingotu) – asi 5 až 10% hmotnosti ingotu mp =hmot. Odpadu na propal – asi 3% na každý ohřev a 2% hmot. Ingotu na každé přihřátí

mos = hmot. Odpadu na odseknutí – řídí se složitostí výkovku – až 30% hmot. Ingotu ( někdy i více)

 • při kování z válcovaného polotovaru se mon a mop nevyskytuje
Close Menu