Definice oceli – je to sloučenina železa s uhlíkem a dalšími doprovodnými prvky, kdy obsah uhlíku nepřevyšuje 2,14 % . Ocel má vyšší bod tání, je čistější a houževnatější než surové železo, dobře se tváří válcováním, tažením a kováním.

Výroba oceli – ocel se vyrábí v ocelárnách v kyslíkových konvertorech z ocelárenského surového železa procesem, který se nazývá zkujňování.

Úkoly zkujňování :

  • snížit obsah uhlíku
  • snížit množství nežádoucích prvků a plynů (P,S,H,N)
  • zlepšit vlastnosti přidáním legujících prvků
  • Zařízení na výrobu ocelí je kyslíkový konvertor

Podstata výroby

Čistý kyslík je vháněn měděnou tryskou, která je chlazená vodou, do lázně nejčastěji shora. Tím dojde ke vzniku oxidace, která způsobí uvolnění uhlíku ze surového železa, který spolu s kyslíkem vytvoří oxid uhličitý.Při této reakci vzniká potřebné teplo pro tavení.Struska se vytvoří ve formě oxidů a váže v sobě nežádoucí prvky. Vsázku tvoří surové železo, kovový odpad a pálené vápno. Objem vázky je 30 až 300t, doba tavby je 20 až 40min a kyslík je vháněn pod tlakem 1,2 MPa

Použití : především pro výrobu ocelí obvyklých jakostí

Close Menu