V uměleckém kovářství jsou od nepaměti oblíbenou ozdobou různě tvarované šišky. Dělají se buď spirálovitě stočené z jednoho drátu, nebo vícestranné, složené ze třech až šesti drátů. První druh se používá jako ukončující prvek různých výběžků u mříží, kdežto druhý jako ozdoba uvnitř mřížových tyčí nebo jako držadla.

Šišky z jednoho drátu se dělají jednoduchou technikou.

 • Vezme se 5 až 8 mm tlustý drát a podle velikosti šišky se usekne potřebná délka. Konec drátu (asi 3 cm) se ohne do pravého úhlu a tato polovina drátu se ohřeje.
 • Zahnutý konec se sevře do svěráku a nad čelisti se nechá přečnívat asi o tloušťku materiálu. Pak se drát stáčí kolem takto vzniklého středu (dobře se utahuje), až do poloviny drátu. Totéž se dělá i s druhou stranou drátu.
 • Když je šiška na plocho stočená, vyrazí ji kovář malým kladivem na špičce na potřebný tvar, nakonec ohřeje a dotočí obě půlky k sobě.

Vícestranné šišky lze sestavovat z několika drátů, buď kulatých, nebo čtyřhranných. Jejich délku si kovář naseká o 1/4 až 1/3 větší podle velikosti šišky a podle bohatosti zkrutu.

Nejjednodušší je šiška ze čtyř drátů.

 • Jestliže se šiška dělá z pěti nebo šesti drátů, jeden z nich usekneme asi o 4 cm delší a na koncích zahneme o 180°.
 • Potom složíme dráty k sobě, a to podle množství, a konce svaříme. Takto připravený svazek ohřejeme, jedním koncem sevřeme do svěráku, na druhý nasadíme vratidlo a zkrucujeme.
 • Podle toho, jakou potřebujeme bohatost šišky, překroutíme 1 1/2krát až 3krát.
 • Když svazek vychladne, začneme roztáčet proti směru zkrutu a zkroucený svazek se začne roztahovat do tvaru potřebné šišky. Chceme-li širší šišku, zkracujeme kladivem svazek mezi roztáčením na délku.

Tento druh šišek v dávné minulosti neprováděli kováři z drátu, ale rozsekávali čtyřhrannou tyč na potřebné množství menších čtyřhranů a zkrucovali z celého materiálu. V moderní kovařině se k tomuto způsobu vracíme a šiška takto vyrobená má mnohem lepši vzhled. Rozsekáváním se dělali zpravidla šišky o 2 pramenech nebo o 4 pramenech.

 • Čtyřhrannou tyč nejprve ohřejeme a v potřebném místě ze všech čtyřech stran rozsekáváme, až se prameny rozevřou.
 • Potom rozseknutí trnem otevřeme a na hrotu kovadliny prameny upravíme, aby neměly ostří, vzniklé rozseknutím.
 • Potom tyč srovnáme, znovu ohřejeme a zkrucujeme jako u svazku připraveného z drátů.
 • Po vychladnutí zpětným roztáčením dostaneme tvar šišky.

Rozsekáváme-li jen dva prameny, tvarujeme šišku jen s malým zkrutem. Velmi efektně vypadá, když rozseknutou tyč otevřeme do kruhu, prameny upravíme a překroutíme je o jednu otočku. To všechno však záleží jednak na návrhu nebo na vkusu kováře. Možností vytvořit různé tvary je velké množství.

Close Menu