Definice surového železa – je to slitina železa s uhlíkem a ostatními doprovodnými prvky ( Mn, Si, P, S). Není kujné pro vysoký obsah uhlíku je pouze dobře slévatelné.

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci ze železných rud v hutích. Jsou potřeba tyto suroviny :

 Železná ruda – před vsazením do pece se musí vhodně upravit drcením velkých kusů nebo lisováním, spékáním drobných kusů. Mezi základní typy patří : magnetovec,krevel, ocelek, hnědel, pyrit

Palivo – tvoří ho vysokopecní koks, který se vyrábí z kvalitního černého uhlí

Tavidlo – tvoří ho vápenec a slouží k vytváření strusky ve které jsou zachyceny nečistoty a pomáhá při uvolňování čistého železa z železné rudy. Struska taky chrání surové železo, aby mělo žádané chemické složení a nebylo nadměrně syceno uhlíkem.  

Ohřátý vzduch – do pece se vhání mohutnými pístovými nebo rotačními dmýchadly. Ohřívá se v Cowperových ohřívačích.

Close Menu