Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku.

Zápustka

 • Je to kovová forma, zpravidla dvoudílná, která má dutinu ve tvaru budoucího výkovku, zvětšeného o hodnotu smrštění materiálu, které vzniká chladnutím výkovku. Proti volnému kování dosahuje vysoké přesnosti a tvaru. Jakost povrchu můžeme zlepšit dokončovacími operacemi, např. kalibrováním po odstřižení výkovku, nebo ražením za studena.

Druhy zápustek

 • Dle operace
  • Uzavřené
  • Otevřené
  • Postupové
  • Kalibrovací
  • Dokončovací
 • Dle kovacího stroje
  • pro buchary (ploché výkovky menší hmotnosti)
  • pro lisy (i pro výkovky velké hmotnosti větších průřezů)
  • pro vodorovné kovací stroje (pro výkovky pěchované)
  • z válcovaných, tažených a loupaných polotovarů Dle dutiny:
  • s otevřenou dutinou (s výronkovou drážkou)
  • s uzavřenou dutinou (bez výronkové drážky)
  • pro přesné kování
 • Dle operace
  • jednorázové (jednodutinové)
  • postupové (vícedutinové)
  • násobné (pro více výkovků současně)

Materiál zápustek

 • používají se oceli odolné vůči otěru a vysokým pracovním teplotám (19 650-19 750) – zápustky jsou zušlechtěny
 • zápustkovým kováním nelze zhotovit průběžný otvor.V otvoru vzniká přepážka (blána)
Close Menu