Zde je souhrn určitých pravidel, jimiž se rozložení a vybavení kovárny řídí:

 • hlavním zařízením kovárny je výheň, kovadlina, kovářské nástroje, kalící nádrž a pracovní stůl se svěrákem. Dále je to vrtačka a například pákové nůžky, nebo děrovací stroj
 • nutno rovněž pamatovat na sklad materiálu, paliva a nejrůznějších pomocných hmot (borax, svařovací prášek, včelí vosk, kovářské barvy, ředidla a laky, olej…)
 • kováři velmi usnadní práci pomocný buchar
 • podlaha kovárny má být rovná, bez prohlubní, nesmí být kluzká. Může být dlážděná litinovými deskami, nebo deskami z umělého kamene. Dnes je nejběžnější betonová podlaha
 • kovadlina má být vzdálena od výhně max. 1,5m
 • jednotlivé kovadliny mají od sebe být vzdáleny nejméně 3m
 • kovadlina má být od zdi vzdálena nejméně 2m
 • výška kovárny od podlahy ke stromu se má být nejméně 3m
 • kovárna má být světlá a dobře větraná
 • výheň se staví ke zdi a spalné plyny se odvádějí do komína ve zdi
 • nástroje se ukládají do stojanů, nebo na vhodné věšáky, jsou srovnané podle druhu a velikosti
 • pro ukládání nástrojů jsou vhodné plechové skříně
 • nádrž na kalící tekutiny (vodu, olej) se umisťuje poblíž výhně
 • pracovní stůl musí být velmi pevný, svěrák je na něm důkladně upevněn
Schéma uspořádání kovárny
Close Menu