Velmi častou kovoobráběcí prací je vrtání děr.

Druhy obrábění

V praxi se rozlišují dva druhy obrábění, jímž se zhotovují kruhové otvory:

 • vrtání děr do plného materiálu na vrtacích strojích – vrtačkách
 • vyvrtávání – zvětšování otvorů na požadovaný rozměr již do předvrtaných, předlitých nebo předkovaných děr.

Způsoby vrtání – ruční, strojní

Ruční vrtačky – ruční elektrické, pneumatické

Druhy vrtaček a jejich charakteristika

 • používáme pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování a řezání závitů.

Dělení dle konstrukce:

 • stolní, sloupové, stojanové, řadové, otočně radiální a speciální
 • Stolní – jsou určeny pro vrtání děr do Ø 16 mm
 • Sloupové – mají vřeteník i pracovní stůl přestavitelný na sloupu – jsou určeny pro vrtání do Ø 40 mm
 • Stojanové – jsou uspořádány podobně jako sloupové, místo sloupu však mají stojan.
  • stavěny pro vrtání děr do Ø 60 mm.
  • mnohem tužší konstrukci než sloupové vrtačky
 • Řadové – jsou uspořádány na společném stole. Slouží pro vrtání děr s několika nástroji. Na jedné součásti se postupně provádí několik operací několika nástroji – naoř. vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování
 • Otočně radiální – nejrozšířenější vrtací stroje
  • vhodné pro postupné vrtání, vyvrtávání, řezání závitů
  • obrobky upínáme přímo na pracovní stůl nebo základovou desku u větších obrobků
  • rameno se kolem sloupu dá otočit a posouvá se ve svislém směru
 • je možno na nich vrtat jak díry malých průměrů, tak velkých – 50 mm a více.

Speciální vrtačky

 • Vodorovné vyvrtávačky
  • horizontální
  • univerzální stroje jak co do druhu prací, tak i do rozměrů a tvarů obrobků.
  • umožňují vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, frézování, vystružování a řezání závitů.
  • současně umožňují přesně nastavovat souřadnice obráběných děr.
 • Souřadnicové vyvrtávačky
  • používají se k obrábění děr velké přesnosti, průměru i rozteče
  • přesnost nastavení roztečí je až 0,001 mm
  • pro odměřování souřadnic se používá optických a elektrických systémů.

Dělení:

 • jednostojanové
 • dvoustojanové

uplatňují se hlavně v nástrojárnách

Číslicově řízené souřadnicové vyvrtávačky

 • podobné souřadnicovým vyvrtávačkám
 • vyhotoveny řídicím systémem CNC

Základní rozdělení vrtacích nástrojů

 • Dle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:
  • z nástrojové RO oceli
  • s břitovými destičkami z SK
  • do Ø 13 mm se vyrábějí jako celistvé, nad Ø 13 mm jsou svařované.  
 • Dle podoby upínání
  • se stopkou válcovou
  • se stopkou kuželovou

Druhy vrtáků

 • šroubovitý
 • kopínatý
 • dělový
 • středící
 • korunkový
 • trojboký
 • kruhostředný

Upínání vrtáků

Vrtáky s válcovou upínací stopkou se upínají do sklíčidel – většinou tříčelisťových

Zahlubování

Zahlubováním se obrábějí díry pro zapuštěné hlavy šroubů, zarovnávají se jím osazené díry, nálitky, apod.

Podle tvaru rozlišujeme záhlubníky válcové a kuželové s kuželovou nebo válcovou stopkou nebo nástrčné. Kuželové záhlubníky mají vrcholový úhel 60, 90 a 120 °.

Velké díry se zahlubují nástrčnými záhlubníky. Na zarovnávání čelních ploch nálitků nebo na velká zahloubení se používá velkých nožů vsazovaných do upínacích trnů s kuželovou stopkou a s vodícím čepem.

Schéma asi nejčastěji používaného vrtáku - šroubovitého
Vrtačka s akumulátorem ("aku" vrtačka)
Close Menu